Іноземні компанії та організації до 1 квітня повинні стати на облік в контролюючому органі

Нерезиденти (іноземні компанії, організації), які здійснюють господарську діяльність на території України та/або які належно акредитували (зареєстрували, легалізували) на території України відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, і станом на 01.01.2021 не перебувають на обліку в контролюючих органах (до вказаних змін передбачалося, що станом на 01.07.2020 не перебували на обліку в контролюючих органах), зобов’язані протягом трьох місяців подати до контролюючих органів документи для взяття їх на облік у порядку.

На облік в контролюючих органах мають перебувати нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації), які:

–  здійснюють в України діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва;

–  придбавають нерухоме майно або отримують майнові права на таке майно в Україні;

–  відкривають рахунки в банках України відповідно до ст. 6 Закону України  «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»;

–  набувають право власності на інвестиційний актив в іншого нерезидента, який не має постійного представництва в Україні.

Взяття на облік у контролюючому органі нерезидента здійснюється в разі настання першої з визначених вище подій не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від нерезидента відповідної заяви та документів, які він зобов’язаний подати:

–  у 10-ний строк після акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу – до контролюючого органу за місцезнаходженням відокремленого підрозділу;

–  до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні – до контролюючого органу за місцезнаходженням нерухомого майна;

–  до відкриття рахунку в Україні – до контролюючого органу за місцезнаходженням установи (відділення) банку або фінансової установи, в яких відкривається рахунок.

Для взяття на облік іноземна компанія, організація подає до контролюючого органу документи згідно з Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 (зі змінами та доповненнями). Зокрема подають заяву за формою №1-ОПП (із зазначення підстав для взяття на облік). Водночас до такої заяви додаються документи, перелік яких визначений у пункті 64.5 ст.64 Податкового кодексу. Всім іноземним компаніям при взятті на облік в контролюючих органах надається податковий номер, яким є реєстраційний (обліковий) 9 – значний номер.

Якщо  постійним представництвом нерезидента є місце діяльності або інший об’єкт (наприклад, будівельний майданчик), через який повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента та щодо якого проведення акредитації в статусі відокремленого підрозділу законодавством не передбачається, таке постійне представництво нерезидента не підлягає взяттю на облік платником податків. Щодо такого об’єкта нерезидент подає повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти. Пов’язані з оподаткування або через які повадиться діяльність (форма №20-ОПП, додаток 10 до Порядку).

 

ДПС у Закарпатській області

clipnews