Звернення на отримання індивідуальної податкової консультації можна подати в електронній формі

В Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують, що з 1 липня 2020 року платники податків можуть подавати звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі через Електронний кабінет, а у разі необхідності – прикріпити до звернення копії необхідних документів. При цьому слід пам’ятати, що електронні звернення обов’язково необхідно завіряти кваліфікованим електронним підписом.

Нагадаємо, індивідуальні податкові консультації надаються:

– в усній формі – податковими органами (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи), в т.ч. державними податковими інспекціями;

– у паперовій та електронній формах – податковими органами (центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, його територіальні органи), крім державних податкових інспекцій.

Строк на надання платникові податків індивідуальної податкової консультації становить 25 календарних днів. При цьому, уповноважена особа центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, може прийняти рішення про продовження строку розгляду звернення на 15 календарних днів, про що повідомляє платнику податків.

Звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації у паперовій або електронній формі повинно містити:

– найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;

– код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

– зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації (наведення фактичних обставин);

– підпис платника податків або кваліфікований електронний підпис;

– дату звернення.

Також нагадуємо, що індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.

Згідно з пунктом 53.1 статті 53 Податкового кодексу, не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій формі, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.

У разі коли положення індивідуальної податкової консультації суперечать положенням узагальнюючої податкової консультації, застосовуються положення узагальнюючої податкової консультації.

При цьому, платник податків та/або податковий агент, які діяли відповідно до податкової консультації, не звільняються від обов’язку сплати податкового зобов’язання, визначеного Податковим Кодексом.

Варто зазначити, що єдиний Реєстр індивідуальних податкових консультацій розміщено в Електронному кабінеті платника за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/registers/ipk.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

clipnews