Актуально: підприємцям-єдинникам про книгу обліку доходів

Головне управління ДПС у Закарпатській області повідомляє, що відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 255) зі змінами та доповненнями (далі – Постанова № 211) дозволено, зокрема, фізичним особам – підприємцям тимчасово, на період карантину, вести облік доходів і витрат без використання книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), якщо ведення зазначених книг повинно розпочатися після встановлення карантину, за умови подальшого подання такими особами книг обліку доходів і витрат (книг обліку доходів), до яких внесені дані про доходи та витрати, отримані (здійснені) ними протягом карантину, для реєстрації до контролюючих органів протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про відміну карантину. При цьому карантин встановлено з 12 березня 2020 року до 11 травня 2020 року на всій території України (п. 1 Постанови № 211). Рішенням КМ України 4 травня 2020 року прийнято зміни до Постанови № 211, якими, зокрема, карантин продовжено до 22 травня поточного року.

Разом з тим, нагадуємо, яким чином та в який термін реєструється книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) в паперовому вигляді в контролюючому органі. Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579 затверджені Порядок ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість, та Порядок ведення книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість (далі – Порядки). Книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) ведеться за вибором платника податку, зокрема, в паперовому вигляді (п. 2 Порядків).

Відповідно до п. 3 Порядків у разі обрання платником податку ведення книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат) в паперовому вигляді:

1) платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат), на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса;

2) книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) прошнурована, пронумерована безоплатно реєструється в контролюючому органі, зокрема, засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою.

З урахуванням типової інформаційної картки адміністративної послуги «Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку», затвердженої наказом Державної фіскальної служби України від 19.04.2019 № 320 «Про затвердження типових інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг», строк надання адміністративної послуги становить 1 робочий день.

Книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) подається до головного управління ДПС за основним місцем обліку через державні податкові інспекції, утворені у складі Головного управління ДПС у м. Києві та у складі управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів головних управлінь ДПС в областях.

Інформаційну картку адміністративної послуги розміщено у підрозділі «Адміністративні послуги» розділу «Діяльність» вебсайту суб’єкта надання адміністративної послуги. Для платників податків Закарпатської області зазначену картку можна знайти за посиланням: https://zak.tax.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-administrativnih-poslu/administrativni-poslugi-golov-upr-dfs/

Звертаємо увагу, що з 23 березня 2020 року на період запровадження надзвичайної ситуації та введенням відповідними рішеннями територіальних влад додаткових обмежувальних заходів на цих територіях, направлених на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, центри обслуговування платників зупинили прийом платників, зокрема, з надання адміністративної послуги «Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку».

 

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

clipnews