Які права має запитувач згідно Закону України «Про звернення громадян»

Відповідно до Закону України від 02 жовтня 1996 № 393/96-ВР«Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

 

Звернення може бути усним чи письмовим. Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі, у дні та години, встановлені відповідним графіком, або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні «гарячі лінії» та записується (реєструється) посадовою особою. Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

 

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

 

Електронні звернення від громадян приймаються на електронну адресу ГУ ДФС у Закарпатській області zak.zvernennya0716@sfs.gov.ua у вигляді сканкопій чи фотокопій письмових звернень з підписом заявника.

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній фіскальній службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.03.2015 № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.04.2015 за № 484/26929 посадовими особами Державної фіскальної служби України та її територіальних органів регулярно у встановлені дні та години проводиться особистий прийом. Графіки особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами ДФС розміщено на офіційному веб-порталі ДФС.

 

Попередній запис громадян на особистий прийом до посадових осіб ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 13:00 за телефоном (0312) 63-00-48. Попередній запис закінчується не пізніше ніж за десять робочих днів до дати особистого прийому.

 

На офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області» постійно розміщується інформація щодо порядку розгляду звернень та організації особистих прийомів громадян, графіків особистого прийому, аналітичні довідки щодо роботи зі зверненнями громадян.

 

ДФС у Закарпатській області

clipnews