Порядок відшкодування у разі втрати міжнародного поштового відправлення та/або порушення строків доставки

Правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку визначає Закон України від 04 жовтня 2011 року № 2759-ІІІ «Про поштовий зв’язок» зі змінами (далі – Закон). Закон також регулює відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового зв’язку і користувачами їх послуг.

Згідно з ч.1-2 ст. 17 Закону всі оператори поштового зв’язку незалежно від їх організаційно-правової форми користуються рівними правами і виконують однакові обов’язки відповідно до законодавства України, крім виключних прав і обов’язків національного оператора, визначених Законом. Оператори забезпечують доступ користувачів до інформації про тарифи, правила надання послуг поштового зв’язку, строки пересилання поштових відправлень, режими роботи об’єктів поштового зв’язку, заборонені до пересилання предмети, відповідальність операторів перед користувачами тощо.

Крім цього, порядок надання послуг поштового зв’язку, права та обов’язки операторів поштового зв’язку і користувачів послуг поштового зв’язку, а також регулювання відносин між ними визначено Правилами надання послуг поштового зв’язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270 зі змінами (далі – Постанова 270), відповідно до яких:

–  оператор поштового зв’язку за невиконання чи неналежне виконання послуг поштового зв’язку несе відповідальність перед користувачами послуг поштового зв’язку згідно із законом (п. 129 Постанови 270);

–  будь-яка інформація про поштове відправлення, поштовий переказ, відправника (найменування, поштова адреса) надається лише адресату або його законному представнику за його – заявою (п. 130 Постанови 270);

–  адресат має право за додаткову плату подати заяву про розшук відправленого йому реєстрованого поштового відправлення, поштового переказу (п. 123 Постанови 270);

–  користувач послуг поштового зв’язку має право: на одержання інформації про порядок і строк надання послуг поштового зв’язку, звернутися для захисту своїх прав як споживача до територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, а також до суду, оскаржити неправомірні дії працівників поштового зв’язку в порядку, встановленому законом (п. 127 Постанови 270).

Відповідно до п. 13.1 р. 13 Положення про митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень, затвердженого наказом Державної митної служби України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 27.10.1999 № 680/108, заяви фізичних та юридичних осіб розглядаються в порядку, установленому законодавством:

–  щодо матеріальних претензій, порядку і термінів проходження міжнародного поштового відправлення – операторами поштового зв’язку;

–  щодо нарахованих митних платежів і затриманих чи вилучених митницею предметів – митними органами.

З питань, щодо матеріальних претензій, порядку та термінів проходження міжнародних поштових відправлень необхідно звертатись до оператора поштового зв’язку, послугами якого скористався відправник при відправленні міжнародного поштового відправлення, або до оператора поштового зв’язку України, з яким цим іноземним оператором укладено угоду (договір) про обмін міжнародними поштовими відправленнями.

 

ДФС у Закарпатській області

clipnews