Неприбуткові організації: вимоги та умови внесення до спеціального реєстру

Житлово-будівельні кооперативи мають право на отримання статусу неприбутковості після закінчення будівництва (або придбання) і здачі об’єкта в експлуатацію у разі його подальшого обслуговування та управління таким ЖБК. При цьому такий кооператив позбавляється права в статусі неприбуткової організації здійснювати будівництво інших об’єктів.

Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, що одночасно відповідає таким вимогам:

–  утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

–  установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів  такої організації, правників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп 133.4.2 цього пункту;

–  установчі документи якої  (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організація відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи. Положення цього абзацу не поширюється на об єднання та асоціації об’єднань  співвласників багатоквартирних будинків;

–  внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та  напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Для набуття статусу неприбутковості житлово-будівельні кооперативи зобов’язані подати додатково до контролюючого органу документи, що підтверджують прийняття в експлуатацію для подальшого обслуговування житлового будинку, який споруджувався або придбався ЖБК, а також відсутності здійснення таким ЖБК іншого будівництва.

Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

Вимоги до неприбуткових організацій передбачені п133.4 ст.133 Податкового кодексу України.

 

ДФС у Закарпатській області

clipnews