Мешканці закарпатського Великого Бичкова категорично виступили проти будівництва міні-ГЕС (фото)

Ми, мешканцi селища Великий Бичкiв, що нижче пiдписалися, стурбованi ситуацiєю, що склалась навколо питання по будiвництву міні ГЕС на територii нашого селища.

Вiдповiдно до наданого нам Конституцiею України, 3аконом України “Про звернення громадян”, 3аконом Украiни “Про мiсцеве самоврядування в Україні”, права на безпосередню участь у вирiшеннi важливих питань мiсцевого значення та з метою врахування думки мешканцiв селища пiд час прийняття рiшень дозвiльного чи затверджуваного характеру Великобичкiвською селищною радою та посадовими
особами, щодо питання будiвництва міні-гiдроелектростанцiй на територii селища ВеликиЙ Бичкiв, як в межах населеного пункту так i за його межами, iнiцiюемо проведення в селищi зборiв громадян з обговорення доцiльностi будiвництва семи міні -ГЕС на р. Шопурка, та проведення голосування мешканцями нашого селища на цих зборах щодо iх будiвництва, або прийняття iншого законного рiшення, яке буде пiдтримано бiльшiстю мешканцiв нашого селища, якi вiзьмуть участь у зборах”.

Підписалося 524 жителів Великого Бичкова.

Що, згідно Закону України є підставою для проведення зборів і вирішення питання з побудовою міні ГЕС.
Оригінал документу з підписами (37 сторінок) надано Голові селищної ради п .Божуку Йосипу

 

clipnews