Змінено порядок декларування валютних цінностей

Повідомляємо про втрату актуальності спільного листа від 17.04.2003 р. Нацбанку України за № 28-311/1929-2823 та Державної податкової адміністрації України за № 3368/5/23-5316 «Про подання Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» (далі – cпільний лист), яким відповідно до пункту 2 наказу Мінфіну України від 25.12.95 р. № 207 «Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» (далі – наказ) було доведено послідовність подання суб’єктами підприємницької діяльності (далі – СПД) Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами (далі – декларація), та отримання ними довідки про проведення декларування за встановленою формою.

 

Разом з тим наказом Мінфіну України від 24.05.2017 р. № 524 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 грудня 1995 року № 207» з 21.07.2017 р. виключено норму щодо видачі довідки про проведення декларування.

 

З урахуванням змін, що відбулися в законодавстві, та за результатами опрацювання з ДФС України порушеного питання, інформуємо, що Спільний лист, яким доводилася послідовність подання СПД декларації та отримання ними довідки про проведення декларування за встановленою формою, втратив актуальність та відкликається з місць застосування.

 

Відтепер таке декларування здійснюється окремо в ДФС України та в Нацбанку України без певної послідовності, яка була доведена спільним листом, за формою та у порядку, визначеному наказом.

 

Проставлення територіальними органами ДФС України штампів та підписів відповідальної особи територіального органу на поданих СПД деклараціях не проводиться.

 

ДФС у Закарпатській області

clipnews