За реалізацію пального без реєстрації – штрафні санкції

Пунктом 117.3 ст.117 Податкового кодексу встановлено, що здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців у розмірі 100% вартості реалізованого пального. Обов’язковість такої реєстрації до початку здійснення реалізації пального передбачено пп. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 зазначеного Кодексу.

Відповідно до п. 49.21 ст. 49 цього Кодексу особи, які реалізують пальне, зобов’язані за кожний встановлений Кодексом звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено Податковим кодексом, тягне за собою накладення штрафу, визначеного п. 120.1 ст. 120 цього Кодексу.

Таким чином, при виявленні контролюючими органами фактів здійснення реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального до особи, яка здійснювала таку реалізацію, застосовується штраф згідно з п.117.3 ст.117 Податкового кодексу.

Крім того, якщо особа, яка здійснювала реалізацію пального без реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального, не подавала декларацію за податкові періоди, в яких було здійснено таку реалізацію, до такої особи застосовується штраф відповідно до п.120.1 ст.120 Кодексу.

При цьому притягнення до фінансової відповідальності платників податків за порушення законів з питань оподаткування, іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не звільняє їх посадових осіб за наявності відповідних підстав від притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності (п.112.1 ст.112 Податкового кодексу).

Відповідальність за відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку передбаченого у ст.1631 КпАП.

На суб’єкта господарювання, який  здійснював реалізацію пального без реєстрації платником акцизного податку з реалізації пального та, відповідно, не подав декларацію, накладаються штрафи згідно з п.117.3 ст.117 та п.120.1 ст.120 Податкового кодексу, а керівники та інші посадові особи такого суб’єкта несуть адміністративну відповідальність згідно зі ст.1631 КпАП.

ДФС у Закарпатській області

clipnews