У 2017-му закарпатці письмово зверталися до обласної ДФС 284 рази

Протягом 2017 року до Головного управління ДФС у Закарпатській області надійшло 284 письмових звернень громадян, що на 16 звернень більше, ніж за відповідний період 2016 року (268).

Що стосується тематики та проблем, порушених у письмових зверненнях громадян, слід зазначити, що більшість звернень стосувалися інформування про ухилення від сплати податків, проведення перевірок діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, відмови в отриманні реєстраційних номерів облікових карток платників податків, сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та інші питання, що належать до компетенції ДФС.

Також у 2017-му до Головного управління ДФС у Закарпатській області надійшло 11 анонімних звернень, 18 повторних та 6 колективних звернень від 30 громадян. Протягом 2016 року кількість таких звернень становила: 19 анонімних звернень, 2 повторних звернення та 6 колективних від 53 громадян.

Фахівці органів ДФС звертають увагу, що громадяни мають право звернутися до Головного управління ДФС у Закарпатській області із пропозиціями (зауваженнями), скаргами, заявами (клопотаннями) щодо реалізації своїх прав та законних інтересів, відповідно звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим (надісланим поштою або переданим громадянином).

Обов’язково у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження. Письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами), а також такі, з яких неможливо встановити авторство визначаються анонімними і не підлягають розгляду.

 Термін розгляду і вирішення звернення не перевищує одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, термін вирішення питань, порушених у зверненні, продовжується до 45 днів.

 Порядок подання та розгляд звернень громадян до Головного управління ДФС у Закарпатській області відповідає Закону України № 393/96-ВР від 02.10.1996 року «Про звернення громадян».

ДФС у Закарпатській області

clipnews