Депутати Закарпатської облради затвердили Програму правової освіти населення

З ініціативи президії облради порядок денний  другого пленарного засіданні дев’ятої сесії облради було доповнено питанням  «Про Програму правової освіти населення області на 2018 –2022 роки» та підтримано пакетним голосуванням.

Як зазначається в документі, на шляху до розбудови в Україні правової держави та громадянського суспільства постало багато негативних факторів: низький рівень правової обізнаності населення, деформація правової свідомості, правовий нігілізм, недосконалість законодавчої бази, відсутність чіткого алгоритму дій у проблемних ситуаціях тощо. Подолання цих негативних факторів є одним з основних завдань держави.

Тож, метою даної  Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, вміння реалізовувати свої права та захищати їх, подолання правового нігілізму та формування у них поваги до права.

Звісно, в документі визначено завдання і заходи Програми. Наголошується, що правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.

Надання правової освіти має здійснюватися в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти із застосуванням сучасних інформаційних технологій, зокрема, елементів дистанційного навчання, залучення інтерактивних методів навчання.

Місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування повинні здійснювати у регіонах координацію зусиль усіх державних органів, підприємств, установ та організацій з метою вирішення завдань щодо забезпечення підвищення правових знань і правової культури громадян.

Прогнозований обсяг фінансування Програми на 2018 – 2022 роки – 40,0 тис. гривень (за рахунок коштів обласного бюджету).

Прогнозовані обсяги фінансування Програми за роками: на 2018 рік – 80,0 тис. грн, на 2019 рік – 80,0 тис. грн, на 2020 рік – 80,0 тис. грн, на 2021 рік – 80,0 тис. грн, на 2022 рік – 80,0 тис. гривень

 Обласній державній адміністрації рекомендовано щороку до 10 лютого інформувати обласну раду про виконанняданої Програми.

Прес-служба Закарпатської облради

clipnews