Історики УжНУ виступили проти ліквідації факультету (ДОКУМЕНТ)

Більшість колективу історичного
факультету вважає таке рішення деструктивним та необґрунтованим і звернулася до
громадськості з відкритою заявою, у якій закли́кала «допомогти зберегти і
примножити освітні та наукові здобутки історичного факультету, що від самого
початку є наріжним каменем Ужгородського національного університету».

Наводимо текст заяви, яку
підписали 34 працівники підрозділу:


Відкрита заява

колективу історичного факультету

Ужгородського національного університету
Історичний факультет веде
відлік часу свого існування із дня створення Ужгородського національного
університету, тобто вже 72-й рік. Це класичний підрозділ вищого навчального
закладу, котрий претендує на статус університету як такого. Активна і
результативна діяльність колективу і випускників факультету є загальновідомою,
зокрема вони дали старт цілому ряду напрямів фахової підготовки в університеті:
правознавству, політології, соціології, міжнародним відносинам, туризму. Однак
є наміри ліквідувати один із чотирьох найстаріших факультетів УжНУ під виглядом
його реорганізації. Серед мотивів цього вказуються неправдиві дані, нібито
станом на 1 липня 2016 року історичний факультет забезпечує підготовку менше
200 здобувачів вищої освіти за денною формою навчання.

Такі деструктивні наміри не
мають об’єктивного підґрунтя. Згідно із п. 4 ст. 33 Закону України “Про вищу
освіту”, факультет є структурним підрозділом вищого навчального закладу, що
об’єднує не менш як три кафедри, які забезпечують підготовку не менше 200
здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Відповідно до п. 2 ст. 61 того ж
Закону здобувачами вищої освіти є студенти, аспіранти, докторанти.

Історичний факультет
Ужгородського національного університету повністю відповідає цим критеріям.
Станом на 1 липня і 1 жовтня 2016 року, на 1 лютого 2017 року (після випуску
магістрів) число здобувачів вищої освіти денної форми навчання на історичному
факультеті перевищує і перевищуватиме визначену Законом мінімальну кількість.

Вважаємо нагальним не
марнувати час і не вдаватися до управлінських рішень і заходів за принципом
“поділяй і володарюй”, а зосередитися на ефективній профорієнтаційній роботі з
майбутніми абітурієнтами, на зміцненні та осучасненні матеріально-технічної
бази, на комплектуванні аудиторій та навчальних баз відповідно до вимог
підготовки фахівця ХХІ ст., на підвищенні академічної мобільності та
міжнародної активності, на істотному поліпшенні умов навчання і вирішенні
невідкладних соціально-побутових потреб здобувачів вищої освіти. Адже на
смітнику історії найганебніше місце належить геростратам.

Звертаємося до всіх
випускників факультету, до колег в Україні і за кордоном, до небайдужих людей
проявити з нами солідарність, допомогти зберегти і примножити освітні та
наукові здобутки історичного факультету, що від самого початку є наріжним
каменем Ужгородського національного університету. Таким він повинен залишатись
і надалі.

Повідомляє Медіацентр УжНУ

istfak

clipnews