Хто і на яку податкову соціальну пільгу має право

Якщо платник податку утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, то він має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100% суми пільги у розрахунку на кожну таку дитину.

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ, визначається як добуток суми, визначеної у абзаці першому пп. 169.4.1 ПКУ, та відповідної кількості дітей.

Тобто, право на загальну податкову соціальну пільгу має платник податку, у якого нарахована місячна зарплата не перевищує 1930,00 грн (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1378 грн. х 1,4). Однак для одного з батьків, який має двох та більше дітей, право на податкову соціальну пільгу виникає, якщо його зарплата не перевищує суми, що визначається як добуток суми в розмірі 1930,00 грн на відповідну кількість дітей, тобто 3860,00 грн. Розмір пільги у 2016 році становить 689 грн і скористатися нею можуть як мати, так і батько.

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податків місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування.

 Для отримання податкової соціальної пільги платник податків (громадяни) повинен надати своєму роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування податкової соціальної пільги. Оскільки скористатися підвищеним кратно кількості дітей доходом при реалізації права на податкову соціальну пільгу, може тільки один з батьків – платників податку, то у заяві також потрібно зазначити, що чоловік (дружина) такого платника податку при одержанні податкової соціальної пільги за місцем роботи не користується правом на збільшення розміру доходу кратно кількості дітей.

Для застосування такої пільги, крім заяви про її застосування, платник податку подає роботодавцю копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дітей або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дітей, або копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування, якщо із заявою звертається опікун чи піклувальник (пп. 3 п. 5 Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги).

Таким чином, якщо подружжя має двох дітей, то:

– один із членів подружжя має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 1378,00 грн (689 грн х 2 дітей), якщо його заробітна плата не перевищує 3860,00 грн^

– інший член такого подружжя має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 1378,00 грн, якщо його зарплата не перевищує 1930,00 грн.


Відділ організації роботи


ГУ ДФС у Закарпатській області

clipnews