Податок на нерухомість для юридичних осіб: у 2015 році сплачуємо по-новому

Ставка оподаткування житлової нерухомості для юридичних та
фізичних осіб встановлюється за рішенням органу місцевого самоврядування та не
може перевищувати 2% розміру мінімальної заробітної плати.

Як виключення, на 2015 рік ставки податку для об’єктів нежитлової
нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, не можуть
перевищувати 1% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня
2015 року за 1 кв. метр.

Законом  визначено перелік об’єктів житлової та нежитлової
нерухомості, які не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також
організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за
рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими
(їх спільній власності)^

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в
зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом,
в тому числі їх частки^

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу^

г) гуртожитки^

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у
зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської,
селищної, міської ради^

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що
належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам
з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які
виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта
на дитину^

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються
суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою
діяльність в малих архітектурних формах та на ринках^

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи,
складські приміщення промислових підприємств^

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників,
призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності^

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у
власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

Нагадуємо, платники податку – юридичні особи самостійно
обчислюють суму податку за поточний рік і до 20 лютого цього ж року подають
контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування
декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
Податкового кодексу, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України 1 липня
2014 року № 735, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або
нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом
30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок
сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий
об’єкт.


Відділ комунікацій Головного управлінняДФС у Закарпатській області


 

clipnews