Про сплату ПДВ переробними підприємствами

Підпунктом 1
пункту 2 Постанови передбачено, що залишки коштів на небюджетних рахунках
переробних підприємств, які були відкриті ними в органах Державної казначейської
служби для зарахування сум податку на додану вартість з метою виплати дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м’ясо в
живій вазі, використовуються до 1 квітня 2011 року для виплати дотацій за
молоко та м’ясо в живій вазі, поставлені у 2010 році. Кошти, які після вказаної
дати залишаються на небюджетних рахунках переробних підприємств, спрямовуються
до спеціального фонду державного бюджету.

В разі, якщо
переробними підприємствами не забезпечено перерахування на небюджетні рахунки
до 1 квітня 2011 року сум податку на додану вартість, які визначені до сплати у
деклараціях з податку на додану вартість за звітні періоди, що передують 2011
року, такі суми податку на додану вартість спрямовуються до спеціального фонду
державного бюджету.

Відповідно до
пункту 3 Постанови до 15 квітня 2011 року переробні підприємства зобов’язані
закрити небюджетні рахунки, а сільськогосподарські підприємства усіх форм
власності – рахунки в банках, відкриті для зарахування сум дотацій за
поставлені переробним підприємствам молоко та м’ясо в живій вазі.

У зв’язку з
прийняттям Постанови втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від
11.02.10 № 152 «Деякі питання реалізації пункту 11.21 статті 11 Закону України
«Про податок на додану вартість» (пункт 4 Постанови).

Порядок
нарахування податку на додану вартість, затверджений Постановою, поширюється на
операції з реалізації переробними підприємствами молока, молочної сировини та
молочної продукції, м’яса і м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин,
закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно). При
цьому, якщо попередній порядок нарахування сум податку на додану вартість
стосувався лише операцій з реалізації готової продукції, виробленої із
сировини, закупленої безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників, то
діючий Порядок поширюється на операції з реалізації будь-якої готової продукції
переробними підприємствами, крім виготовленої із продукції переробки тварин,
закуплених не у живій вазі. Дія Порядку також не поширюється на операції з
переробки сировини на давальницьких умовах.

Переробні
підприємства відповідно до пункту 2 Порядку зобов’язані вести окремий
податковий та бухгалтерський облік операцій з реалізації молока, молочної
сировини та молочної продукції, м’яса і м’ясопродуктів, іншої продукції
переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове
борошно).

Такі операції
відображаються переробним підприємством у податковій декларації з податку на
додану вартість (переробного підприємства), форма якої затверджена наказом
Державної податкової адміністрації України від 25.01.2011 №41 «Про затвердження
форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану
вартість».

У разі якщо
товари/послуги, необоротні активи, виготовлені або придбані, використовуються
переробним підприємством частково для виготовлення такої готової продукції, а
частково для виготовлення інших товарів/послуг, то сума сплаченого
(нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки
використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях з
виготовлення готової продукції та відповідно в інших операціях.

Указаний
розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне
виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків
8.1, 10.1, 11.1 та довідково відображаються у рядках 8¹, 10¹, 11¹ декларації
(переробного підприємства).

Податкова
декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства), разом з
декларацією з податку на додану вартість за іншою діяльністю, подається
переробним підприємством до органу державної податкової служби за місцем його
реєстрації як платника податку на додану вартість у порядку і в строки,
визначені Кодексом.

Сума податку на
додану вартість, визначена до сплати у податковій декларації з податку на
додану вартість (переробного підприємства), перераховується до спеціального
фонду державного бюджету у строки, встановлені розділом V Кодексу для сплати
податку на додану вартість. Від’ємне значення суми податку на додану вартість,
визначене в податковій декларації з податку на додану вартість (переробного
підприємства) відшкодуванню з бюджету не підлягає та в наступному звітному
періоді зменшує суму податку, що спрямовується до спеціального фонду державного
бюджету.

Департамент
масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА України

clipnews