Літопис Закарпаття у датах


Це третє видання серії «Studia Regionalistika». У пропонованому українсько-угорському виданні систематизована хронологія найважливіших подій в історії Закарпаття впродовж 1867 – 2010 років. Структурно пропонована хронологія складається із восьми ключових розділів, а саме: Закарпаття у складі Австро-Угорської монархії, Закарпаття у пошуку державної приналежності (Руська Крайна, Гуцульська Республіка), Закарпаття (Підкарпатська Русь) у складі першої Чехословацької Республіки, Карпатська Україна — від автономії до незалежності (період другої Чехо-Словацької Республіки), Підкарпаття у складі Угорщини, Закарпатська Україна — напівдержавне утворення, Закарпатська область у складі Української РСР та Закарпаття у складі незалежної України.Вдалими у «Хроніці Закарпаття» є додатки, котрі унаочнюють викладений фактичний матеріал. Так, наприклад, у додатках міститься державно-адміністративний показник історичного Закарпаття з кінця ХІХ – до початку ХХ ст., управлінська еліта Закарпаття, зміни етномовного складу населення на сучасній території Закарпатської області (1880 – 2001 рр.), території компактного проживання національних груп Закарпаття тощо.
Слід відзначити, що хронологія містить перелік подій (факти, дані тощо) без коментарів, які безперечно допоможуть зорієнтуватися в суспільно-історичних процесах регіону майже за півторастолітній період.Посібник побачив світ за сприяння Благодійного фонду «Розвитку угорськомовної освіти Закарпаття» (Україна), Науково-дослідного інституту політичної регіоналістики Ужгородського національного університету (Україна), Фонду «Рідний край» (Угорщина).


Пропоноване видання стане в пригоді студентській та учнівській молоді, а також тим, хто цікавиться сторінками історії Закарпаття.Віктор Петрецький

clipnews