В УжНУ прозвітували про результати науково-дослідної роботи УжНУ за 2010 рік

Як було зазначено у доповіді, наукова діяльність Ужгородського національного університету була спрямована на виконання фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт по пріоритетних напрямках розвитку науки і техніки (за рахунок бюджетних асигнувань, по програмам міжнародного науково-технічного співробітництва, державним науково-технічним програмам, госпдоговорам із замовниками наукової продукції, комплексним кафедральним науковим планам), на підтримку, розвиток та ефективне використання науково-технічного потенціалу університету, підготовку науково-педагогічних кадрів високої кваліфікації, підвищення рівня навчального процесу в університеті. Детальніше про це можна дізнатися тут.Проф. Студеняк І.П. також розповів про основні показники наукової та науково-технічної діяльності УжНУ за 2010 рік та інноваційну програму наукового парку УжНУ, яка спрямована на забезпечення сталого поліпшення соціально-економічної збалансованості розвитку Закарпатської області шляхом впровадження нових ефективних форм інноваційно-інвестиційної співпраці науково-технічної еліти, бізнесово-фінансових кіл, регіональної влади і місцевих громад з використанням власних енергетичних, природо-сировинних, технологічних, матеріально-технічних та кадрових ресурсів, а також науково-технічного потенціалу учасників наукового парку.Вченій раді також було представлено науково-технічні розробки та інноваційні проекти УжНУ.Прес-служба УжНУ
Фото: Павла Білецького

clipnews