УжНУ категорично проти об’єднання вузів на Закарпатті

Шановний
Дмитре Володимировичу!

Від
імені колективу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Вчена рада виражає
шанобливе ставлення до політики Міністерства у напрямі реформування вищої
школи. Нами сприймаються і підтримуються Ваші особисті кроки щодо перешкоджання
в освітньому середовищі проявів ксенофобії, національної і мовної ворожнечі. У
полікультурному і багатонаціональному Закарпатті атмосфера толерантності
сприймається як одна із основних суспільних цінностей.

Однак
колектив Ужгородського національного університету, котрий включає понад 90 %
науково-педагогічних працівників і понад 80 % студентського контингенту в
регіоні, серйозно занепокоєний поширенням інформації щодо можливих варіантів
реорганізації вищої освіти в регіоні, наслідком якої може бути «злиття»
(«об’єднання») двох (чи кількох) вузів, що призведе до фактичної ліквідації
УжНУ як юридичної особи. Внаслідок такого варіанту реорганізації університет
втратить статус національного, здобутий наполегливою працею кількох поколінь
науковців і педагогів.

Звертаємо
Вашу увагу на те, що, окрім більш якісного професорсько-викладацького складу (2
члени-кореспонденти НАН України, десятки академіків галузевих академій наук, 11
лауреатів державної премії, 112 докторів наук, 452 кандидатів наук) порівняно з
іншими вузами, УжНУ на сьогодні забезпечує підготовку спеціалістів і магістрів
за 42 спеціальностями з 32 напрямів на 18 факультетах. Про високу ефективність
науково-дослідної роботи, проведеної науковцями УжНУ, засвідчує рейтинг ВНЗ
України за показниками наукометричної бази даних Scopus. За результатами цього
рейтингу УжНУ посідає 8 (у 2009 р. – 9, у 2008 р. – 13) місце серед всіх ВНЗ
України та 6 місце серед національних класичних університетів.
Виш,
який (за наявною інформацією) планує «приєднати» УжНУ до себе, готує кадри лише
за сімома спеціальностями з трьох напрямів.

У
такій ситуації вважаємо:

1)
Реорганізація вищої освіти в області може бути здійснена шляхом приєднання до
Ужгородського національного університету інших вузів з організаційною перебудовою
лише тих підрозділів УжНУ, які забезпечують підготовку фахівців із споріднених
напрямів і спеціальностей. При цьому, на думку Вченої ради, повинні бути
збережені повноваження статутних органів Ужгородського національного
університету (ректора, Вченої ради) і, безумовно, забезпечені трудові та
соціальні права працівників, яких торкнеться реорганізація в окремих
підрозділах.

2)
Результатом реорганізації вищої школи може бути створення нового укрупненого
вищого навчального закладу за межами організаційної структури УжНУ на основі
злиття усіх інших вишів нашої області.
Виражаючи
повагу до повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері вищої
освіти, вважаємо, що в демократичній державі недопустима ситуація, коли
реорганізація використовується як підстава для довільних, закритих від
громадськості організаційних кроків та можливостей масових порушень трудового
законодавства.

З
повагою
Вчена
рада ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Звернення
обговорено і прийнято одноголосно на засіданні Вченої ради ДВНЗ «Ужгородський
національний університет» 24 березня 2011 року, протокол № 3.Голова
Вченої ради

проф. М.М. Вегеш
Секретар
Вченої
ради

Т.К. Буйницька

Кarpatin.ua