Семінари з використанням “Органайзерів пошуку роботи” проводять у Виноградові

Робота в межах семінару передбачає поступовий перехід безробітних від сесій із загальним спрямуванням до сесій індивідуального характеру за принципом „сита”(поступова індивідуалізація роботи). При цьому ефек&shy^тивна організація роботи семінарів можлива за умови застосування модульного принципу навчання безробітних. Кожна із сесій семінару має будуватися за тематикою, яка враховуватиме досвід, набутий безробітним на попередніх сесіях, та потребу в додаткових знаннях із даних питань. Таким чином, модульний принцип та поступова індивідуалізація роботи з клієнтами дає змогу в разі відсутності позитивних зрушень повторно включати шукачів роботи в ті чи інші заняття (модулі), залежно від потреб у набутті додаткових навичок.У Виноградівському районному центрі зайнятості планування семінарів проходить з цільовою аудиторією. Так, для осіб із вищою освітою заплановані семінари з техніки пошуку роботи другої сесії: „Використовуй власний досвід”, які проходять із використанням «Органайзерів пошуку роботи.«Органайзери пошуку роботи» видаються безробітним на постійне користування, і використовуються безробітними на наступних сесіях техніки пошуку роботи. Зміст органайзера містить повну інформацію щодо пошуку роботи, про послуги служби зайнятості, юридичну допомогу в запитаннях-відповідях, а також путівник пошуку роботи у вигляді блокноту, де безробітні занотовують інформацію про опрацьовані вакансії, вносять особисті контакти, аналізують свої досягнення при пошуку роботи.Метою даної сесії є формування адекватного ставлення безробітного до підходящої роботи та приведення його власних уявлень про особисті професійні якості і здібності у відповідність із попитом на робочу силу та вимогами роботодавців.Дана сесія проводиться за таким тематичним планом:Знайомство учасників семінару між собою.


2. Підходяща робота: новий погляд та нова поведінка.


3. Поведінка безробітного очима роботодавця (вимоги роботодавців до поведінки, професійних якостей та характеристик безробітного).


4. Обмін досвідом пошуку роботи.Шляхом самопрезентації учасники семінару познайомилися між собою, а також із планом та метою заняття.Під час семінару безробітні більш глибоко ознайомилися зі змістом «Органайзера», із задоволенням обговорювали питання даної теми та робили нотатки.Кожен із учасників розширив та поглибив індивідуально для себе уявлення про підходящу робо&shy^ту. Сформував адекватне ставлення до підходящої роботи, відповідно до існуючого попиту на робочу силу та особистих професійних якостей та здібностей, готовність до адекватної самооцінки та поведінки на ринку праці.Присутні усвідомили реальну оцінку користі, яку вони можуть при&shy^нести новій організації в разі працевлаштування. Визначили особисті якості, якими повинен володіти і які повинен демонструвати новий спів&shy^робітник перед роботодавцем та членами трудового колективу під час пошуку роботи (при спілкуванні з роботодавцями).На закінчення семінару підбито підсумки: безробітні склали план подальших дій з урахуванням отриманих знань та набутих навичок.Тетяна Оларь, спеціаліст Виноградівського районного центру зайнятості

clipnews