Авіапроми Росії та України об’єднуються

ВАТ “Об’єднана авiабудiвна корпорацiя” i державний авiабудiвний концерн “Антонов” у четвер у Москвi уклали договiр купiвлi-продажу 50% частки в статутному капiталi ТОВ “Керуюча компанiя “ОАК-Цивiльнi лiтаки”, на базi якої пiсля проходження необхiдних корпоративних процедур буде створено спiльне росiйсько-українське пiдприємство “ОАК-Антонов”.

Документ пiдписали президент ВАТ ОАК Михайло Погосян i генеральний директор ДАК “Антонов” Василь Бєлiнський.

Погосян, висловив упевненiсть, що спiвпраця авiапрому Росiї та України розвиватиметься на паритетнiй та взаємовигiднiй основi.

“Створення росiйсько-українського пiдприємства дасть змогу створити майданчик, що консолiдуватиме промисловi ресурси двох країн для ефективнiшої реалiзацiї спiльних проектiв у сферi авiабудування”, – цитує прес-служба президента ОАК.

ДАК “Антонов” i ОАК уклали угоди учасникiв СП пiд час Сьомого засiдання комiтету з економiчного спiвробiтництва українсько-росiйської мiждержавної комiсiї за участю прем’єр-мiнiстрiв країн, що вiдбулося в жовтнi 2010 року в Києвi.

Згiдно з оприлюдненими ранiше сторонами даними, СП, що створюється на паритетних умовах, забезпечить координацiю української та росiйської сторiн зi спiльними програмами авiапрому, а також займеться питаннями маркетингу i пiсляпродажного обслуговування лiтакiв.

СП також займатиметься виробленням пропозицiй щодо подальшої iнтеграцiї авiапромiв РФ та України в майбутньому пiсля завершення корпоратизацiї авiапрому України.

Наразi створення спiльної структури, яка за своїми функцiями виконуватиме функцiї керуючої компанiї, про передачу будь-яких матерiальних активiв до статутного капiталу не йдеться.

У створений рiшенням уряду України у 2008 роцi ДАК “Антонов” входять ДП “Антонов”, фiлiя ДП – “Серiйний завод “Антонов”, ДП “410-й завод цивiльної авiацiї”, Харкiвське державне авiацiйне виробниче пiдприємство.

clipnews