Запитання, які найчастіше задають податківцям

Порядок нарахування авансових
платежів фізичною особою – підприємцем, яка протягом поточного року перейшла зі
спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування? (кількість
звернень – 219)

Відповідно до пп. 177.5.1 п.
177.5 ст. 177 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №
2755-VІ (далі – ПКУ), авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб
розраховуються підприємцем самостійно, але не менше як 100 відсотків річної
суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік (у співставних умовах),
та сплачуються до бюджету по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15
травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Фізичні особи – підприємці, які
перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування,
подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому відбувся
перехід на загальну систему оподаткування.

Платники податку розраховують та
сплачують авансові платежі у строки, визначені пп. 177.5.1 п. 177.5 ст. 177
ПКУ, що настануть у звітному податковому році.

Враховуючи вищевикладене,
фізичні особи – підприємці, які перейшли протягом поточного звітного року зі
спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування нараховують
та сплачують авансові платежі на підставі квартальної декларації, яка подається
ними після закінчення кварталу, в якому відбувся перехід.

Наприклад, платник податків
перейшов на загальну систему оподаткування з ІІ кварталу, то декларація
подається після закінчення цього кварталу і авансові платежі нараховуються
платником самостійно з урахуванням суми податку, що нараховується на доходи,
вказані в декларації.

2. Запитання:

Який порядок
оподаткування ПДВ операцій з постачання/придбання зернових та технічних культур
сільськогосподарськими підприємствами – виробниками або посередниками?
(кількість звернень – 165)

Згідно з п. 15
підр. 2 р. ХХ Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі
– ПКУ) тимчасово, до 1 січня 2014 року, операції з постачання зернових культур
товарних позицій 1001-1008 (крім товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії
1008 10 00 00), технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 УКТ ЗЕД, крім їх
першого постачання сільськогосподарськими підприємствами – виробниками
зазначених товарів, у тому числі операції з імпорту таких товарів, звільняються
від оподаткування податком на додану вартість.

У разі вивезення в
митному режимі експорту таких товарів нульова ставка не застосовується, крім
експорту операцій з постачання зернових культур товарних позицій 1001-1008 та
технічних культур товарних позицій 1205 і 1206, щодо яких нульова ставка
застосовується до 1 липня 2011 року.

Згідно із п. 198.4
ст. 198 р. V ПКУ, якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та
необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є
об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку,
сплачені (нараховані) у зв’язку з таким придбанням (виготовленням), не
відносяться до податкового кредиту зазначеного платника.

Коли починає діяти ставка з ПДВ
17% відповідно до норм Податкового кодексу України? Відповідно до ст.
193 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі –
ПКУ) ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:

а) 17 відсотків^

б) 0 відсотків.

П. 10 підрозділу 2
р. ХХ ПКУ встановлено, що за податковими зобов’язаннями з ПДВ, що виникли:

з 1 січня 2011 року
до 31 грудня 2013 року включно ставка податку становить 20 відсотків^

з 1 січня 2014 року
– 17 відсотків.

Які платники ПДВ мають право
обрати квартальний податковий період подання звітності з ПДВ? (кількість
звернень – 129)

Згідно з п. 202.2.
ст. 202 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі
– ПКУ), платники податку, які, відповідно до пп. “б” п.154.6 ст. 154
ПКУ, мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на період
з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року можуть вибрати квартальний податковий
період. Заява про вибір квартального податкового періоду подається податковому
органу разом з декларацією за наслідками останнього податкового періоду
календарного року. При цьому квартальний податковий період починає
застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року.

Квартальний
податковий період подання звітності з ПДВ передбачений Указом Президента
України від 3 липня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності суб’єктів малого підприємництва» із змінами та доповненнями для
юридичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного
податку за ставкою 6%.

clipnews