В Закарпатській області здійснюється щоденний моніторинг цін

Всього, протягом п.р Держінспекцією цін проведено 1520 цінових досліджень на ринку зазначених товарів.

За результатами досліджень органам виконавчої влади і місцевого самоврядування направлено 63 аналітичні матеріали з пропозиціями щодо покращення ситуації в сфері ціноутворення, упередження її дестабілізації та відповідного реагування.

З метою стримування зростання рівня цін на соціально значущі види продовольчих товарів Закарпатською ОДА в повній мірі використано всі надані повноваження в галузі впливу на ціноутворення у області, зокрема:

– в частині встановлення граничних рівнів торговельних надбавок на продовольчі товари^
– в частині встановлення граничних рівнів рентабельності на борошно пшеничне вищого, І і ІІ сорту, житнє обдирне^
– в частині запровадження обов’язкового декларування суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з виробництва та/або реалізації продовольчих товарів, оптово-відпускних цін на них у разі збільшення їх протягом місяця більш ніж 1%.
– в частині встановлення граничних рівнів рентабельності на соціальні види хліба^
– в частині встановлення граничних торговельних (постачальницько-збутових) надбавок до оптової ціни виробника.

Питання додержання суб’єктами господарювання вимог державної дисципліни цін на продовольчі товари, які підлягають державному регулюванню, перебувають на постійному контролі Державної інспекції з контролю за цінами в Закарпатській області.
Протягом 2010 року інспекцією проведено 285 перевірок з питань додержання державної дисципліни цін на продовольчі товари. Перевірки проводились як інспекцією, так і спільно з представниками правоохоронних та інших контролюючих органів.
За результатами перевірок, порушення порядку формування та застосування цін на регульовану групу продовольчих товарів, встановлено в кожному другому з перевірених суб’єктів господарювання.

До порушників державної дисципліни цін застосовано адміністративно-господарські санкції на загальну суму більше, як 200 тис.грн. Суб’єктам господарювання, які допустили порушення державної дисципліни цін, направлялись приписи щодо усунення допущених порушень.

Слід звернути увагу суб’єктів господарювання на недопустимість порушень порядку формування та встановлення цін на продукти харчування, зокрема таких, що встановлено перевірками:
– завищення граничного рівня торговельних надбавок на продовольчі товари^
– застосування не задекларованих в установленому порядку оптово – відпускних цін^
– перевищення встановленого граничного рівня постачальницько-збутової надбавки.

Державною інспекцією з контролю за цінами в Закарпатській області, в межах компетенції, надається методична допомога органам влади та суб’єктам господарювання з питань ціноутворення. Телефон, за яким можна звернутись в інспекцію 3-51-81.


В. о. начальника інспекції М. М. Іванова

admin