Інваліди – це окремі життя

Від­зна­чен­ня Між­на­ро­д­но­го дня ін­ва­лі­дів – спра­ве­д­ли­ва ша­на су­с­пі­ль­с­т­ва та на­га­ду­ван­ня всім про обо­в’я­зок пе­ред ін­ва­лі­да­ми, що по­тре­бу­ють за­хи­с­ту та під­три­м­ки у цей не­про­с­тий час. Ін­ва­лі­ди – це не про­с­то ка­те­го­рія лю­дей. Це окремі жит­тя. Окре­мі тра­ге­ді­ї. Окре­мі люд­сь­кі на­дії на те, що все бу­де до­б­ре. На щастя, по­ряд з ними є ті, хто хоче до­по­мо­г­ти. І хто до­по­ма­га­є. Пе­ре­йма­ю­чись бу­ден­ни­ми про­бле­ма­ми ми по­ви­нні за­ми­с­ли­ти­ся над не­про­с­тою до­лею лю­дей з ва­да­ми здо­ро­в’я і не тіль­ки у день 3 гру­д­ня, а й про­тя­гом ці­ло­го ро­ку, не за­бу­ва­ти про те, що по­руч з на­ми жи­вуть ін­ва­лі­ди і во­ни по­тре­бу­ють до­по­мо­ги і ува­ги.

Медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя» в Ужгороді – благодійна, недержавна, неприбуткова організація, яка займається комплексною реабілітацією дітей та молоді з обмеженими можливостями, здійснює соціальний захист прав, інтересів клієнтів та їх сімей.

 

Директор Центру Олег Кириленко відзначив, що вже склалися усталені традиції щодо заходів до Міжнародного дня інвалідів. Одна з них – проведення солодкого столу та концерту для дітей та молоді з особливими потребами у залі ресторану „Закарпаття”. У цей день вони мали можливість не тільки поспілкуватися між собою, подивитися танцювальні та вокальні виступи інших дітей, але й продемонструвати свої досягнення.

 

Вихованців «Дороги життя» вітало багато представників влади, депутати, благодійники. Заступник голови обласної ради Андрій Сербайло щиро подякував за щоденну велику роботу працівникам Центру, де створені родинні умови для вихованців.  Вітаючи учасників зібрання, Тетяна Ледида наголосила, що це добра нагода звірити, що вже зроблено і що треба зробити для формування належних умов життя для цих людей, аби ніхто не почувався забутим чи полишеним наодинці зі своїми проблемами.

 

Користуючись нагодою отець Василій подякував усім, хто опікується інвалідами, адже надання їм щоденної підтримки й допомоги, — наголосив він, — реальний вияв милосердя, людяності та любові до ближнього. У теплій, невимушеній обстановці на адресу винуватців зустрічі звучало багато щирих поздоровлень від представників Ротарі клубу, Ужгородської міської ради, пенсійного фонду та багатьох інших. А це засвідчує, що людей, які потребують особливої турботи, не покинуто напризволяще.

 

Відтак за значний особистий внесок Почесними грамотами відзначено всіх, хто надає людям з особливими потребами фінансову та моральну допомогу та молиться за дітей-інвалідів. Ко­жен день у їх жит­ті на­по­в­не­ний пра­г­нен­ням при­сто­су­ва­ти­ся до са­мо­стій­но­го жит­тя у су­с­пі­ль­с­т­ві, са­мо­вдо­с­ко­на­лен­ня, при­вно­си­ти ра­дість со­бі та ото­чу­ю­чим. І не­зва­жа­ю­чи на де­які не­вда­чі та сму­ток, на­дія на кра­ще та більш ле­г­ке своє іс­ну­ван­ня в су­с­пі­ль­с­т­ві не за­ли­шає їх. Го­ло­вне для них, що жит­тя є і во­но про­до­в­жу­є­ть­ся..

Висловлюємо найтепліші слова нашим співвітчизникам – громадянам, на долю яких випали нелегкі випробування. Ви – взірець стійкості, мужності і незламності духу. Зичимо вам та вашим родинам доброго здоров’я, життєвого оптимізму, добробуту і великого людського щастя.

admin