За даними соціально-економічного розвитку в Україні наш край посів сьоме місце

Перші місце в державі займаємо за показниками розвитку реального сектору. Так, у нас найвищий приріст промислової продукції – 143,3%. Найкращий показник в Україні край зберігає й за питомою вагою прибуткових малих підприємств. Область – друга за рівнем оплати за спожиту електроенергію. Також ми другі за темпами приросту населення.

Кращий показник – лише на Волині. Четверті – за темпами зростання кількості зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності. Шоста область за приростом введення в експлуатацію житла.

За рівнем криміногенного благополуччя – ми треті в країні.

На 10 тисяч населення в нас зафіксовано лише 43 злочини, в той час, як в середньому в Україні – 83.

Прес-центр ОДА

admin