Охорона праці очима дітей: Звернення Держгірпромнагляду

Кожен працюючий підпадає під певні ризики,
починаючи від найбільш небезпечних секторів економіки, якими в Україні
є, наприклад, видобуток вугілля чи будівництво, і закінчуючи відносно
безпечною сферою послуг. Загибель працівника – це не тільки втрата для
суспільства, а й втрата для його рідних, а особливо для дітей. Сім’я є
найважливішим інститутом у розвитку і вихованні дитини, а здорова і
повна родина – запорука стабільності будь-якого суспільства та держави.

Станом на 1 січня 2010 року на обліку у Фонді соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
перебувають 7808 дітей, що стали сиротами внаслідок загибелі батьків на
виробництві, в тому числі 162 дитини є сиротами без обох батьків.
Залишаючись без батьків та не маючи достатнього життєвого досвіду
діти-сироти стають емоційно незахищеними. Це ускладнює їхню
життєдіяльність та взаємодію з навколишнім світом, що призводить до
негативних тенденцій у суспільстві. Держава при цьому витрачає значні
фінансові та організаційні ресурси для повернення таких
соціально-неадаптованих дітей до нормального життя, їх соціалізації.

У світі, за даними Міжнародної організації праці, кожного дня на
виробництві гинуть 5000 людей, на рік – 2 мільйони, травмуються 270
мільйонів, іще 160 мільйонів отримують професійні захворювання. І на
такі страшні цифри не можна не звертати уваги.

В Україні у першому півріччі 2010 року порівняно з аналогічним періодом
минулого року кількість травмованих на виробництві зменшилась на 4%, а
кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком – на 6%. Незважаючи
на стійку тенденцію до зниження рівня виробничого травматизму, зокрема
зі смертельними наслідками, він залишається ще досить високим порівняно з
країнами Європи.

За статистикою, більше 70% нещасних випадків відбуваються через
недостатню обізнаність працівників про безпечні методи роботи або через
нехтування елементарними нормами власної безпеки. Тому культура охорони
праці є основною складовою запобігання нещасним випадкам, оскільки
сприяє підвищенню загальної поінформованості про небезпеки та ризики на
робочому місці та обізнаності про те, як їм можна запобігти.

Для привернення уваги суспільства до проблем особистої безпеки на
виробництві та необхідності формування змалку культури охорони праці
Держгірпромнагляд за підтримки Федерації профспілок України та Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України ініціювали проведення з 1 по 30
листопада 2010 року Всеукраїнської акції «Охорона праці очима дітей».

Залучення творчого потенціалу дітей до проблем охорони праці підвищить
відповідальність батьків за свою власну безпеку та сприятиме вихованню у
дитини свідомого ставлення до безпечного поводження на робочому місці, а
також підвищить її обізнаність щодо права на безпечні та здорові умови
праці.

Головною метою заходу є привернення уваги кожного роботодавця і
працівника до важливості усунення або досягнення мінімально можливого
рівня виробничих ризиків, формування свідомого ставлення суспільства до
культури безпеки праці.

Девіз акції: «Безпечна праця батьків – моє щасливе майбутнє!».

У рамках акції передбачається проведення конкурсів дитячої творчості,
зокрема, конкурсів дитячих малюнків, творів (есе), конкурсу серед
дитячих телестудій на найкращий дитячий соціальний ролик на тему безпеки
праці^ проведення відкритих уроків, екскурсій-оглядів безпечних
технологій виробництв серед учнів та студентів шкільних,
професійно-технічних та вищих закладів освіти^ висвітлення матеріалів
акції в ЗМІ.

Дитячі малюнки будуть розміщені на робочих місцях батьків, в громадських
місцях (транспорті), опубліковані на сайті Держгірпромнагляду та сайтах
соціальних партнерів. Найкращі дитячі соціальні ролики – переможці
транслюватимуться на каналах центрального і місцевого телебачення, на
моніторах, встановлених у громадському транспорті та в інших громадських
місцях.

Організатори переконані, що дитяча творчість – це величезний резерв для
ефективної профілактики травматизму, оскільки вона може бути одним із
найбільш масових та дієвих засобів наочної пропаганди безпечної
поведінки для всіх працюючих батьків.

admin