На Закарпатті особи жіночої статі складають 62,2% студентської молоді

На початок 2010/2011 навчального року в
області діє 11 ВНЗ І–ІІ рівня акредитації та 6 ВНЗ ІІІ–ІV рівня
акредитації. Серед них: 3 технікуми, 3 училища, 5 коледжів, 4
університети та 2 інститути. Конкурс при вступі до них був 1,5 чоловіка
на місце у ВНЗ І–ІІ рівня акредитації та 3,2 чоловіка на місце у ВНЗ
ІІІ–ІV рівня акредитації. Поповнили лави студентів 6635 молодих людей:
1816 у ВНЗ І–ІІ рівня акредитації та 4819 у ВНЗ ІІІ–ІV рівня
акредитації. Найпривабливішою є можливість навчання за рахунок
державного замовлення. У 2010 році вступ на ці місця склав 4064 осіб.

Загальна кількість студентів ВНЗ на початок 2010/11 навчального року
становила 28426 чоловік: 19383 – студенти денної форми навчання, 9043 –
заочної. Одержуватимуть стипендії 9116 чоловік (32,1 %), також 309
чоловік – соціальні стипендії. Більше половини студентської молоді
(62,2%) – особи жіночої статі.

У 2010 році ВНЗ І-IV рівня акредитації випущений 7231 фахівець: з
кваліфікацією “спеціаліст” – 2832 особи, “бакалавр” – 1641 особа,
“молодший спеціаліст” – 2055. Вищий освітньо-кваліфікаційний рівень
підготовки “магістр” отримали 703 випускники. Важливо відмітити, що
близько третини студентів (2326 осіб) по закінченні навчання отримали
направлення на роботу, але загалом питання працевлаштування залишається
найбільш проблемним для усіх випускників.

Головне управління статистики в Закарпатській області

admin