Презентація київсько-ужгородського підручника "Історія Філософі" відбулася в Ужгородській Українській богословській академії

Підручник є спільним виданням Київського національного університету
імені Тараса Шевченка та Карпатського університету імені Августина
Волошина і рекомендований для вищих навчальних закладів освіти
Міністерством освіти і науки України.

До авторського колективу даного підручника поряд із науковцями
філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка увійшли і науковці
Ужгородської української богословської академії імені святи Кирила і
Мефодія та Карпатського університету імені Августина Волошина. Зокрема:
доктор богословських наук, доктор філософії, професор, архімандрит
Віктор (Бедь), доктор філософії, професор Тетяна Хоменко та Марія Якоб
(посмертно). За змістом, підручник охоплює період розвитку філософської
думки від Стародавнього світу до наших днів. Окремі розділи приурочені
українській філософії.

Об’єм підручника – 790 сторінок. Мова видання – українська.

З вступним словом до присутніх звернувся ректор Ужгородської
української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та
Карпатського університету імені Августина Волошина професор, архімандрит
Віктор (Бедь), який представив професорсько-викладацькому складові,
співробітникам і студентам УУБА та КаУ завідувача кафедри історії
філософії філософського факультету Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктора філософських наук, професора Володимира
Ярошовця.

Під час презентації Володимир Іванович виступив з коротким
історичним екскурсом про ідею написання підручника та воплотіння її в
життя, а також зупинився на актуальних питаннях розвитку філософської
науки в ХХ – ХХІ ст.ст.

Після виступу професора Володимира Ярошовця, слово було надане
першому проректору Карпатського університету імені Августина Волошина,
доктору філософії, професору Майї Артьомовій, яка розповіла про
цінність підручника для вивчення предмету історія філософії у вищих
навчальних закладах України (як світських, так і духовних).

За особистий вклад в розвиток сучасної філософської думки та за
заслуги перед Українською Православною Церквою ректор академії та
університету професор, архімандрит Віктор (Бедь) нагородив професора
Володимира Ярошовця орденом Президента Карпатської України Августина
Волошина ІІ ступеня.

В кінці презентації підручника з історії філософії професор Володимир
Ярошовець відповів на ряд запитань та передав у дар бібліотеці
академії і університету ряд видань Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.

Прес-служба УУБА-КаУ

admin