Ужгород вже не очікує навіть на Миколу Азарова…

Учасниками конференції будуть керівники-члени Міжрегіональної асоціації
«Карпатський Єврорегіон». На її пленарних засіданнях мова йтиме про
роль і місце гірських територій Європи в умовах глобальних кліматичних
змін.

З доповіддю «Про сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів як
запорука збереження екологічного та кліматичного балансу всієї Європи»
виступить голова Закарпатської обласної ради, член Конгресу місцевих і
регіональних влад Ради Європи, голова Ради Карпатського Єврорегіону
Михайло Кічковський.

Теми інших виступів стосуватимуться впровадження європейських принципів
сталого розвитку в регіональній політиці України, її сучасного стану та
напрямків вдосконалення^ впровадження політики сталого розвитку
країнах-членах Ради Європи, і, зокрема, в Підкарпатському воєводстві
Польщі, ролі українських Карпат у формуванні сталого розвитку України.
Мова йтиме і про розвиток екологічного законодавства України в
контексті правової системи Європейського Союзу, про Карпатську
конвенсію, про екологічну економіку, природоохоронні території і
розв’язання проблем з їх розвитку, про проблеми раціонального
використання лісових ресурсів Карпат.

Особлива увага на ужгородській конференції буде приділена причинам
виникнення повеней та засобам їх подолання. З цією актуальною темою
виступить доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Олег Адаменко.

Учасники конференції заслухають доповіді і про поглиблення
траскордонного співробітництва, покликаного забезпечити сталий розвиток
гірських територій, про туризм як фактор соціально-економічного
розвитку гірських регіонів, про особливості інвестиційних проектів у
гірських районах Карпатського регіону, про Концепцію ведення
лісівництва в горах, еколого-енергетичну безпеку Карпат в контексті
сталого розвитку. На конференції буде репрезенотовано ряд проектів.

По завершенні конференції буде прийнято Резолюцію та Декларацію.

Довідка.

Організатори конференції – Закарпатська обласна рада і
облдержадміністрація, Міжрегіональна асоціація «Карпатський Єврорегіон»
під патронатом Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи та
Президента України.

Івано-Франківська ОДА

admin