Відділ аспірантури і докторантури ЗакДУ проводить набір до аспірантури

Міністерство освіти і науки України

Закарпатський державний університет

Відділ аспірантури і докторантури

Проводить набір до аспірантури на 2010/2011 навчальний рік за спеціальностями:

– інформаційні технології^

– математичне моделювання та обчислювальні методи^

– всесвітня історія^

– кримінальне право та кримінологія^ кримінально-виконавче право^

– германські мови^

– бухгалтерський облік, аналіз і аудит (на базі Житомирського державного технологічного університету).

До аспірантури приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра. Форми навчання – денна та заочна. Термін навчання: денна форма – до 3 років, заочна – до 4 років.

Підготовка в аспірантурі здійснюється як на державне замовлення, так і на умовах контракту.

Документи приймаються до 5 жовтня. Вступники подають такі документи:

· заяву про вступ до аспірантури на ім’я ректора^

· особовий листок з обліку кадрів^

· список опублікованих наукових праць та винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності^

· медичну довідку за формою № 086-У^

· копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням кваліфікації спеціаліста або магістра^

· посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)^

· 4 фотокартки розміром 3 х 4 см.

Паспорт і диплом про вищу освіту вступник пред’являє особисто. Вступники складають іспити із спеціальності, філософії та іноземної мови. Вступні випробування проводяться з 10 жовтня. Зарахування – до 1 листопада. За детальною інформацією можна звернутись у відділі аспірантури та докторантури за адресою:

88007, м. Ужгород, пл. Корятовича 13, т. 614594

050-504-88-77 (Іванова Марія Іванівна).

admin