В Україні на 1000 осіб працездатного віку припадає 659 осіб непрацездатного

Так, серед загальної кількості населення країни дітей віком до 1 року
нараховується 508 544 дитини, тоді як дев’ятирічних дітей – всього 381
004. Кількість шістнадцятирічних становить 528 755 осіб.

У регіонах України спостерігається різниця між кількістю населення
молодшого та старшого за працездатний вік. Загальний розподіл
постійного населення України за віковими групами у відсотковому
значенні становить: працездатного віку – 60,3%, молодшого за
працездатний – 15,2% та старшого – 24,5%.

Ситуація суттєво різниться у різних регіонах. Наприклад, Рівненська
область має дисбаланс стосовно перевищення кількості молодшого за
працездатний (20,7%) старшому за працездатний вік (19,8%). Аналогічна
ситуація й у Закарпатській області, де осіб віком молодшим за
працездатний – 20,1%, а старшим – 18,8%.

У Луганській області населення віком молодшого за працездатне становить
12,8%, а старшого – 26,2%. У Донецькій області осіб віком молодшого за
працездатне – 13,0%, а старшого – 26,7%.

Відтак, по Україні на 1000 осіб працездатного віку припадає 659 осіб
непрацездатного, що підвищує демографічне навантаження на кожного
працюючого громадянина.

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту України

admin