Уряд схвалив Концепцію Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст до 2015 року

Метою програми є створення організаційних, нормативно-правових та економічних механізмів забезпечення позитивних зрушень у соціально-економічному розвитку малих міст, екологічної та техногенної безпеки їх територій, підвищення життєвого рівня населення.

Програмою також передбачається поліпшення якості адміністративних та громадських послуг, що надаються населенню, шляхом удосконалення територіального управління на основі ефективного використання ресурсного та науково-виробничого потенціалу, ринкових перетворень у господарському комплексі.

Концепцією визначено шляхи розв’язання проблем соціально-економічного розвитку малих міст, зокрема:

– формування необхідної законодавчої бази^
– визначення переліку пріоритетних завдань для розв’язання основних інфраструктурних проблем малих міст, виконання яких поліпшить їх економічну привабливість^
– розроблення та впровадження інноваційних механізмів забезпечення розвитку територіальних громад малих міст.

Виконання програми сприятиме розвитку регіонів на основі збалансування загальнодержавних, регіональних і місцевих інтересів.

Ligazakon.ua

admin