Чим дихають жителі Ужгорода?

Комплексний індекс забруднення атмосферного повітря Ужгорода п’ятьма
пріоритетними забруднювальними речовинами становить 12,3 (для
порівняння: у червні – 11,34), у тому числі індекс забруднення
формальдегідом – 8,98, диоксидом азоту – 1,31, оксидом вуглецю – 1,07,
оксидом азоту – 1,31 та пилом – 0,31.

Середньомісячна концентрація забруднювальних речовин в атмосферному
повітрі міста перевищила гранично допустиму середньодобову концентрацію
по формальдегіду – 5,41 ГДКсер.-доб., диоксиду азоту – 1,31
ГДКсер.-доб., оксиду вуглецю – 1,08 ГДКсер.-доб.

Повторюваність перевищення середньодобової гранично допустимої
концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста (у
відсотках до кількості днів спостережень) становить: для формальдегіду
та оксиду вуглецю – 100%, диоксиду азоту – 93%.

Порівняно з червнем поточного року в липні збільшилися середньомісячні
концентрації формальдегіду (з 4,75 до 5,41 ГДКсер.-доб.), оксиду
вуглецю (з 1,04 до 1,08 ГДКсер.-доб.), пилу (з 0,29 до 0,31
ГДКсер.-доб.) та диоксиду сірки (з 0,06 до 0,07 ГДКсер.-доб.).

Порівняно з липнем минулого року спостерігається зростання
середньомісячних концентрацій формальдегіду – з 3,5 до 5,41
ГДКсер.-доб. – та оксиду вуглецю (ІІ) – з 1,07 до 1,08 ГДКсер.-доб.

Перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації
(ГДКмакс.-раз.) забруднювальних речовин виявлено при аналізі проб на
формальдегід. Максимальне значення концентрації формальдегіду (2,22
ГДК) спостерігалося на ПСЗ-1 16 липня о 13-й годині під час вітру
південного напрямку швидкістю 1 м/с^ повторюваність перевищення
максимальної разової гранично допустимої концентрації формальдегіду в
атмосферному повітрі міста становила 10,9%^ перевищення гранично
допустимих максимальних разових концентрацій інших забруднювальних
речовин не спостерігалося.

Ужгород

admin