В Ужгороді засідала Студентська рада Закарпатської області

– Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів області^

– Звіт про діяльність Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві Освіти та Науки України^

– Участь студентів області у студентських заходах^

– Напрямки діяльності Студентської ради Закарпатської області на 2010 рік^

– Звіт голови Студентської ради Закарпатської області^

– Інформаційна діяльність Студентської ради Закарпатської області, презентація сайту Студентської ради Закарпатської області.

В засіданні взяли участь Проректор з навчально-виховної роботи УжНУ Ольга Гвоздяк, директор Закарпатського регіонального центру соціально-трудової реабілітації та професійної орієнтації „Вибір” Василина Марко, начальник відділу організації профорієнтації Закарпатського обласного центру зайнятості Лариса Маргитич та 24 представники 17 вищих навчальних закладів області.

На засіданні обговорювалися проблеми працевлаштування студентів після закінчення навчання та були запропоновані шляхи їх вирішення.

Очікуваний результат: формування правильної позиції студентів щодо пошуку роботи і професійної підготовки, визначення основних перешкод при працевлаштуванні та пропозиції щодо їх подолання, зробити студента-випускника більш конкурентоздатним на ринку праці.

У ході жвавої дискусії виявилися найбільш типові проблеми при працевлаштування студентів, а саме:

– якщо студент під час навчання не починає працювати у сфері, пов’язаній з його майбутньою професією (спеціальністю), після захисту диплома йому доведеться дуже складно із пошуком роботи^

– пред’явлення завищених вимог випускниками відносно заробітної плати (відсутність фактичного досвіду не підвищує вартість учорашнього студента)^

– занижена самооцінка випускників (реальні та уявні складності з працевлаштуванням спричиняють професійну невпевненість)^

– відсутність належної інформаційної бази у студентських колах про працевлаштування (законодавчо встановлені гарантії для молоді при працевлаштуванні, державні і регіональні програми працевлаштування і т.д.)^

– відсутність напрацьованих механізмів співпраці між вузами у питаннях працевлаштування студентів після закінчення навчання і проблеми щодо виробничої практики студентів під час навчання^

– мала кількість практики для студентів і як наслідок – низький відсоток „реальних” фахівців в українській економіці тощо.

Начальник відділу організації профорієнтації Лариса Маргитич ознайомила присутніх з інноваційними технологіями пошуку роботи за допомогою ІНТЕРНЕТ джерел, СМС – сервісу, операторським телефонним центром, презентувала роботу Інтернет порталу Державної служби зайнятості, та Закарпатської області в цілому.

Крім того ознайомила присутніх з шляхами працевлаштування за сприянням служби зайнятості та про перелік професій за якими може бути надана дотація роботодавцям для забезпечення молоді першим робочим місцем, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту та інше.

З метою усунення перешкод при працевлаштуванні студентів після закінчення навчання і покращити обізнаність студентів із цього питання Студентська рада Закарпатської області при управлінні освіти і науки обласної державної адміністрації прийняла резолюцію :

1. організувати на сайті Студентської ради Закарпатської області рубрику «Працевлаштування» де будуть розміщені посилання на Інтернет – ресурси та офіційні сайти Державної служби зайнятості та інших державних і недержавних організацій, які займаються працевлаштуванням і пошуком роботи, – про кількість вакансій за певними спеціальностями, вимоги роботодавців до потенційних працівників, зміни до законодавства у сфері працевлаштування молоді, рівень оплати праці за певними спеціальностями, роз’яснення законодавства із питань зайнятості і т.д., інформувати студентство Закарпаття про державні програми підтримки молоді при працевлаштуванні.

2. розробити програми виробничої практики студентів на підприємствах, установах і організаціях за участю ОСС, навчальних закладів, служби зайнятості та роботодавців. Програми мають передбачати можливості студентів у вільних від навчання час або за рахунок навчального процесу на добровільних засадах залучатись до практичного навчання за відповідним профілем підготовки, а також проведення тематичних семінарів з техніки пошуку роботи, лекцій у навчальних закладах (за підтримки ОСС) та екскурсій на підприємства, установи, організації, які працюють у відповідній сфері. Створення баз практики безпосередньо у навчальних закладах за ініціативи ОСС, коли студенти будуть реалізовувати свої знання під наглядом і контролем фахівців (наприклад, викладачів).

3.розробити і запровадити факультативні курси для отримання студентом додаткових навик та вмінь, і як результат підвищити конкурентоздатність майбутніх випускників на ринку праці. Надати можливість студентам поглиблювати свої знання та отримати додаткові. Необхідно створити центри підготовки при навчальних закладах які будуть на платній або безоплатній основі надавати освітні послуги студентам. Надавати такі послуги може навчальних заклад або приватні юридичні чи фізичні особи на пільговій основі для студентства.

4.створення фондів та програм підтримки талановитої молоді. Конкурси мають передбачати подання студентами проектів, творів, наукових доповідей, статей, ескізів, і т.д. (форма має визначатися залежно від профілю підготовки, спеціальності). Визначати переможців має професійне журі у складі представників навчальних закладів, ОСС та незалежних експертів (а також, у разі можливості, потенційних роботодавців). За результатами конкурсу студентам надається працевлаштування після навчання, стажування під час навчання або після закінчення вузу, іменна стипендія, кошти на реалізацію проекту, і т.д. Фінансування може здійснюватися за рахунок державних або приватних фондів.

5.проведення ОСС за підтримки СРЗО конференцій, круглих столів, обговорень по працевлаштуванню студентів за відповідними напрямками підготовки (відповідно до спеціальності). Включення, як обов’язкове питання про працевлаштування студентів до порядку денного засідань ОСС^ обов’язкове звітування керівників ОСС із цього питання на засіданнях СРЗО.

6.підтримувати ініціативи студентів щодо проведення внутрішніх і міжвузівських круглих столів та конференцій з метою пошуку ефективних шляхів вирішення проблем, що виникають при працевлаштуванні студентів, з обов’язковим залученням спеціалістів, роботодавців, представників державної влади, у тому числі представників Міністерства освіти і науки, Міністерства праці і соціальної політики і т.д., для об’єктивної оцінки досягнень та перспектив працевлаштування випускників на Закарпатті.

7. співпраця ОСС із громадськими організаціями та іншими інституціями, що опікуються питаннями пошуку роботи і працевлаштування студентів, із приводу перекладу та виданню навчальної, інформаційної та аналітичної літератури з питань професійної підготовки та працевлаштування студентів.

Лариса Маргитич, начальник відділу організації профорієнтіції обласного центру зайнятості

clipnews