В НПП «Синевир» створено відділ еколого-освітньої роботи

Розширення у парку цього напрямку зумовлене тим, що природо-заповідна установа має служити центром організації екологічної освіти та виховання, цілеспрямованого впливу на світогляд, поведінку і діяльність населення з метою формування екологічної свідомості та залучення людей до збереження природної спадщини.Основою діяльності відділу є:  • – ведення пропагандистської діяльності, особливо через видання праць з проблем заповідної справи^
  • – учбова, науково-дослідна практична та методична робота з учнівською та студентською молоддю шляхом формування та виховання спільних еколого-освітніх програм, проектів, угод, планів-заходів з різними установами та організаціями природоохоронного спрямування^
  • – організація масових еколого-освітніх заходів^
  • – співпраця з громадськими та міжнародними еколого-освітніми організаціями.

У НПП «Синевир» розроблено план роботи відділу на 2010 рік, до якого включено цілий ряд заходів, що були схвалені науково-технічною радою і затверджені Державною службою заповідної справи Мінприроди України.


“Синій Вир”

clipnews