Ужгородський коледж ЗакДУ — кузня молодих надій України

Після коледжу не потрібно сертифікатів незалежного оцінювання, а складаєш тільки фаховий вступний іспит до вищого навчального закладу на свого профілю.

Спеціальності коледжу — практичні, потрібні державі. Скажімо, «Розробка програмного забезпечення». Тут навчаються 3 роки 10 місяців. Професійне призначення молодшого спеціаліста-програміста: «Підготовка програмного забезпечення». Готується він для фахової діяльності на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки. Молодший спеціаліст може зайняти посаду техніка-програміста, техніка відділу програмування. Технік-програміст може працювати в проектно-технологічній, експлуатаційно-технологічній та виробничо-організаційній сферах. Вступні випробування на базі 9 класів — математика та українська мова і література, на базі 11 класів — сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.

Молодший спеціаліст-юрист (термін навчання 3 роки 10 місяців) готується для професійної діяльності в царині юридичної практики, що характерна розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією. Цілями фахової діяльності молодшого спеціаліста-юриста є охорона і захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб усіх форм власності і держави. Випускник легко працевлаштовується в органи правосуддя, самоврядування виконавчої влади, внутрішніх справ і митного контролю, юридичні служби народного господарства. Вступні випробування: на базі 9 класів — історія України та українська мова і література, на базі 11-ти — сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.

Професійне призначення третього фахового напряму коледжу на Українській — «Бухгалтерський облік» (термін навчання 2 роки 10 місяців) — обліково-економічна робота в організаціях, підприємствах та установах на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, а також на посадах, що підлягають заміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших переліків номенклатурних посад. Молодший спеціаліст після випуску може бути конторським службовцем (бухгалтерія), обліковцем (реєстрація бухгалтерських даних), касиром у банку, інкасатором, бухгалтером, касиром-експертом, інспектором з основної діяльності, інспектором-ревізором. Вступні випробування на базі 9 класів: математика та українська мова і література, на базі 11-ти — сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти.

…Охайний європейський коледж має власний корпус і гуртожиток на 140 місць. Тут діють дві комп’ютерні лабораторії, локальна комп’ютерна мережа, кабінети новітніх технологій навчання. Випускники коледжу продовжують навчання на відповідних факультетах ЗакДУ.

Василь ЗУБАЧ, Ужгород

clipnews