На Закарпатті проходить міжнародна конференція з питань інтелектуальних енергетичних систем

Ініціаторами і організаторами конференції виступили: відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Інститут електродинаміки НАН України( м.Київ), Інститут електротехніки (м.Варшава), Мукачівський державний університет.

Співголовами стали ректор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, академік НАН України Михайло Згуровський та академік-секретар відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, академік НАН України Борис Стогній.

Серед учасників форуму – науковці і провідні фахівці галузі України, Польщі, Естонії, Угорщини та ін.

На його урочистому відкритті від імені обласної влади, депутатського корпусу звернувся перший заступник голови облради Андрій Сербайло. Він зазначив, що надійність та ефективність роботи всієї енергетичної системи у всі часи гостро турбувала і владу, і фахівців, і суспільство. Оскільки Україна відноситься до енергодефіцитних країн, бо покриває свої потреби в енергоспоживанні приблизно на 53% і імпортує до 75% необхідного обсягу природного газу та 85% сирої нафти і нафтопродуктів, то дуже важливо шукати шляхи альтернативного палива.

То ж тематика конференції, – як наголосив промовець, – надзвичайно актуальна, має практичне значення як для кожної окремої людини, так і для багатьох країн в цілому.

Щодо Закарпаття. Його потенціал – гідроенергетичні ресурси, які є найбільшими в Україні на одиницю площі водозабору. Із 42 мільярдів кіловат – годин потенційної гідроенергії річкового стоку України на долю області припадає 10,2 мільярда кіловат-годин на рік, тобто чверть, при тому, що площа Закарпаття становить лише 2,1 % площі України. Оскільки саме через наш край проходять магістральні електричні мережі, нафто- та газопроводи, то формування регіональної інтелектуальної енергетичної системи, підвищення безпеки енергопостачання, ефективне регулювання витрат енергії є надзвичайною актуальним для Закарпаття.

У зв’язку з вищезазначеним, діяльність органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських і науково-дослідних інституцій різних рівнів з поглиблення та практичної реалізації світового досвіду розвитку енергетики набувають важливого значення. З огляду на це, Закарпатська обласна рада та Закарпатська облдержадміністрація приділяють зазначеному питанню постійну увагу. Так, рішеннями обласної ради в квітні 2009 року було затверджено “Програму енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2009-2013 роки”, а в березні 2007 року– “Програму охорони та комплексного використання водних ресурсів річок області”. Дані Програми покликані забезпечити реалізацію державної політики у сфері енерго- та ресурсозбереження^ знизити споживання енергоносіїв бюджетними установами^ зменшити споживання природного газу споживачами області^ підвищити якість надання житлово-комунальних послуг населенню шляхом переходу на альтернативні види палива, сприяти розвитку малої гідроенергетики області.

Позитивні зрушення у цій сфері неможливі без обміну досвідом у рамках заходів на кшталт даного форуму, – далі вів Андрій Сербайло. – Тому дозвольте ще раз привітати учасників конференції, які, я впевнений, висловлять немало конструктивних пропозицій і зауважень, що ляжуть в основу відповідних рекомендацій, реалізація яких сприятиме поширенню інноваційних ідей і технологій.

Червоною ниткою у доповідях і виступах учасників конференції, серед яких і академік НАН України Олександр Кириленко, професор з Польщі Марек Адамовіч, проходила тема сталого розвитку енергетики та підвищення надійності роботи енергосистем.

Завтра, 16 червня на пленарному засіданні йтиметься в основному про інтелектуальні енергетичні системи та інтегральні сенсори для них, а також про результати досліджень у цій царині.

17 червня учасники конференції вестимуть мову стосовно перспектив проектів енергозабезпечення, енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії. Передбачено також на прикладі Міжнародної асоціації “Карпатський Євро регіон”, де головою Михайло Кічковський, розповісти про транскордонне співробітництво з передачі та впровадження передового європейського досвіду з енергозабезпечення та захисту довкілля. З доповіддями виступатимуть кандидат технічних наук Ігор Радиш ( Мукачівський державний університет), начальник головного управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічний зв”язків і туризму Закарпатської ОДА Ернест Нусер, кандидат економічних наук Іван Устич ( Інститут економіки і міжнародних відносин НАН України, м.Ужгород), представник Асоціації “Е-МІССІО” П.Маді(м.Ніредьгаза, Угорщина) та ін.

Цього ж дня учасники конференції підіб’ють підсумки, визначать найкращі доповіді та відберуть найцікавіші ідеї для практичного втілення в життя.

Анна Романенчук, Закарпатська обласна рада

clipnews