Показники розвитку районів та міст обласного значення області

Пріоритетні завдання та шляхи їх вирішення:

 • розвиток туристично-рекреаційної сфери шляхом:
  • зміцнення матеріально-технічної бази підприємств туристично-рекреаційного комплексу^
  • розширення супутньої інфраструктури (будівництво готелів, спортивних площадок, розважальних закладів, саун тощо)^

 • розвиток реального сектору економіки шляхом:
  • ефективного використання природних ресурсів, поглиблена переробка лісосировинних ресурсів через широке залучення інвесторів^
  • структурного оновлення економіки та нарощування обсягів виробництва товарів, робіт, послуг за рахунок переоснащення та перепрофілювання підприємств району, впровадження конкурентоспроможних технологій та продукції, розвиток інфраструктури^
  • реформування житлово-комунального господарства, благоустрою території^
  • організації збору та переробки твердих побутових та виробничих відходів^
  • здійснення економічних та організаційних заходів, спрямованих на подолання тіньової економічної діяльності та переходу її в реальний сектор економіки^
  • відродження галузі вівчарства в господарствах усіх форм власності і господарювання^
  • створення умов для збільшення мережі підприємств торгівлі, побуту та ресторанного господарства для максимального задоволення потреб населення в найнеобхідніших видах побутових послуг, продуктах харчування, товарах першої необхідності.

 • розвитку підприємництва, малого бізнесу в усіх напрямках господарської діяльності шляхом:
  • сприяння розвитку підприємницької діяльності, створення до десятка малих підприємств.

Очікувані результати:

 • Підвищення рівня життя населення: зростання середньомісячної заробітної плати до 1820 грн., створення 600 робочих місць, зниження рівня прихованого безробіття^
 • Покращення інвестиційного клімату: зростання обсягу прямих іноземних і
  нвестицій – на 16,0 відсотків.
 • Підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію за рахунок усіх джерел фінансування 4,5 тис. м.кв. загальної площі житла.

Основні показники економічного та соціального розвитку Міжгірського району

Показник

2008 рік (звіт)

2009 рік (очікувані результати)

2010 рік (проект)

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього, млн.грн.

17,0

23,5

24,6

Обсяг прямих іноземних інвестицій по наростаючому підсумку (у відс. до попереднього року)

91,6

118,0

116,0

Середньомісячна заробітна плата, грн.

1374,0

1580,0

1820,0

Індекс реальної заробітної плати,%

110,5

115,0

120,0

Обсяг експорту – всього, млн. дол. США

5,0

5,7

6,5

Обсяг експорту (у відс. до попереднього року)

131,2

113,2

114,0

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

42

43

43

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (у фактичних цінах, усього), млн. грн.

-17,5

1,5

1,2

Кількість створених робочих місць всього, одиниць

1002

560

600

Надходження податків, зборів, інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету, млн. грн.

26,3

24,9

25,6

Доходи місцевих бюджетів, (без трансфертів з держбюджету), млн. грн.

16,7

18,0

23,4

Управління інформації та зв’язків із громадськістю облдержадміністрації

admin