КС офіційно узаконив нову коаліцію

Про
це йдеться у рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним
поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень
частини 6 статті 83 Конституції України, частини 4 статті 59 Регламенту
Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України
брати безпосередню участь формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній
Раді України. Рішення зачитав голова КС Андрій СТРИЖАК.

КС
мотивував своє рішення тим, що порядок роботи Верховної Ради, засади
формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції
встановлюються Конституцією та Регламентом. Тлумачення положень частини 6
статті 83 Конституції в рішенні КС від 17 вересня 2008 року було дано без
урахування чинного на той час Тимчасового регламенту ВР, який цим же рішенням
КС визнав неконституційним, у зв`язку з прийняттям його не у формі закону, а у
формі постанови ВР. (Згідно з рішенням КС від 17 вересня 2008 р.,
словосполучення «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді», що міститься
у 83 ст. Конституції України, слід розуміти як сформоване на встановлених
Конституцією України засадах об’єднання за результатами виборів кількох
депутатських фракцій, кількість народних депутатів України, в яких становить
більшість від конституційного складу ВР, які (депутатські фракції) на основі
узгодження політичних позицій погодились на спільну парламентську діяльність – ред.).

Конституційне
положення щодо встановлення засад формування коаліції Конституцією і
Регламентом реалізоване з набуттям чинності 17 лютого 2010 р. Законом України
“Про Регламент Верховної Ради України”, тому офіційне тлумачення відповідних
положень Конституції та Регламенту щодо формування коаліції має відбуватися у
їх системному зв`язку.

Таким
чином стаття 61 Регламенту ВР визначила коаліцію як сформоване за результатами
виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених
Конституцією і Регламентом, об’єднання депутатських фракцій, народних
депутатів, до складу якого ходить більшість народних депутатів від
конституційного кладу ВР.

Як
зазначив А.СТРИЖАК, до рішення КС була висловлена одна окрема думка.

admin