Податковий календар на квітень 2010 року

1 квітня, четвер

Останній день подання звітності


– відомостей за 2009 р. про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (форма ІНДАНІ)
– розрахунку суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування за 2009 р. (додаток 25 до Інструкції N 21-1)

5 квітня, понеділок

Останній день подання звітності

– розрахунку суб’єктами малого підприємництва – фізичних осіб платників єдиного податку за І квартал

Останній день сплати

– авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за третю декаду березня

9 квітня, п’ятниця

Останній день сплати

– авансового внеску рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат за першу декаду квітня

14 квітня, середа

Останній день сплати

– податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів юридичними особами за І квартал
– вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності (роздрібна та оптова торгівля, громадське харчування) на травень
– вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг на травень

15 квітня, четвер

Останній день подання звітності

– звіту про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за формою N 3ВР-1
– довідки про використані розрахункові книжки

Останній день сплати

– акцизного збору за березень підприємствами – виробниками тютюнових виробів, виходячи з фактичного обсягу реалізації
– авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за першу декаду квітня

19 квітня, понеділок

Останній день подання звітності

– розрахунку про сплату єдиного податку суб’єктом малого підприємництва
– юридичною особою за І квартал

Останній день сплати

– авансового внеску збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, у розмірі однієї третини суми збору, визначеної у попередньому розрахунку
– авансового внеску рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат за другу декаду квітня

20 квітня, вівторок

Останній день подання звітності

– декларації з ПДВ за березень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
– розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (для електричної енергії, що продається на оптовому ринку електричної енергії) за березень
– розрахунку акцизного збору за березень підприємствами – виробниками спирту, пива, транспортних засобів, нафтопродуктів, тютюнових виробів
– розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за березень
– звіту про нараховані внески, перерахування та виплати, пов’язані з загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (форма Ф4-ФСС з ТВП) за І квартал
– звіту про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів за формою Ф14 (додаток до Ф4-ФСС з ТВП ) за I квартал
– розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за I квартал
– розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за І квартал
– звіту про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за березень до органів Пенсійного фонду України (терміни подання звіту до Пенсійного фонду України страхувальниками за березень можуть бути продовжені керівником відповідного органу Пенсійного фонду Україн
и за заявою страхувальника на строк до 7 календарних днів)
– розрахунку збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за березень
– розрахунків з місцевих податків і зборів за березень, щодо яких рішенням відповідного органу місцевого самоврядування встановлено місячний базовий податковий (звітний) період
– податкової декларації про збір за використання радіочастотного ресурсу України за березень
– розрахунку рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами територією України за березень
– розрахунку рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат за березень

Останній день сплати

– єдиного податку суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами
– нарахованих внесків до Пенсійного фонду за березень незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески (крім гірничих підприємств)
– єдиного податку суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами

26 квітня, понеділок

Останній день сплати

– авансового внеску рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за другу декаду квітня

28 квітня, середа

Останній день сплати

– нарахованих внесків до Пенсійного фонду гірничими підприємствами за березень незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески

29 квітня, четвер

Останній день сплати

– авансового внеску рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат за третю декаду березня

30 квітня, п’ятниця

Останній день сплати

– збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію (для електричної енергії, що продається на оптовому ринку електричної енергії) за березень
– податку з доходів фізичних осіб з нарахованого, але не виплаченого доходу, за березень
– ПДВ за березень платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
– акцизного збору за березень підприємствами – виробниками спирту, пива, транспортних засобів, нафтопродуктів
– збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за березень
– рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України за березень
– суми рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, обчисленої відповідно до розрахунку за березень (з урахуванням фактично сплачених авансових внесків)
– збору за використання радіочастотного ресурсу України за березень
– збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ за березень
– орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та земельного податку (крім громадянами) за березень
– сум місцевих податків і зборів за березень, щодо яких рішенням відповідного органу самоврядування установлено місячний базовий податковий (звітний) період
– фіксованого сільськогосподарського податку за березень

admin