Запитання – відповідь. Час звітати до податкової

Чи має
батько (мати) право на податковий кредит за навчання дитини, якщо їх дитина
навчається у вузі та паралельно працює і одержує зарплату?

Податковий кредит – це сума витрат,
понесених платником податку. Оскільки студент працює і одержує зарплату, то він
є платником ПДФО. Виходячи з норм Закону, такий працюючий студент має право сам
подати декларацію з метою одержання податкового кредиту на навчання у межах
одержаної ним протягом звітного 2009
року зарплати. У такому випадку батьки студента не мають права на нарахування податкового кредиту за навчання.

При
вузах існують підготовчі курси, навчання на яких дає право вступу до цих
навчальних закладів без вступних іспитів, тобто нібито ці курси і подальше
безпосереднє навчання у цьому навчальному закладі є єдиним безперервним
процесом. Чи приймається до податкового кредиту оплата навчання на таких
підготовчих курсах?

Навчання на
підготовчих курсах є додатковою послугою навчального закладу, метою якої,
виходячи навіть з назви, є підготовка до вступу на навчання до навчального закладу. Воно не є обов’язковим і не зараховується у
загальний курс навчання безпосередньо за обраним фахом після вступу до вузу. Таке навчання оплачується згідно з окремим договором. Таким чином, включення до податкового кредиту оплати за навчання
на підготовчих курсах для вступу до вузів не передбачено чинним законодавством.

Який
термін повернення податку з доходів фізичних осіб внаслідок
застосування права на податковий кредит?

Сума коштів,
яка підлягає поверненню платнику податку, зараховується на його банківський
рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим
переказом на адресу, визначену у декларації, протягом 60 календарних днів від
дня отримання такої декларації.

Чи
мають право на податковий кредит особи, які відмовились від одержання
індивідуального ідентифікаційного номера?

Законом
встановлено певні обмеження права на нарахування податкового кредиту. Податковий кредит може бути
нарахований виключно резидентом, що
має індивідуальний ідентифікаційний номер. Тому особи, які офіційно відмовились від ідентифікаційного номера,
мають право здійснювати будь-які платежі без цього номера, але не мають
законодавчих підстав для нарахування податкового кредиту.

Державна податкова адміністрація у
Закарпатській області

admin