115 мільйонів збитків закарпатських підприємств

Із загальної кількості
підприємств та організацій, визначених для статистичного спостереження (крім
малих підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету), понад дві
третини отримали 415,4 млн грн прибутків, решта допустили збитки на суму 530,5
млн грн. В результаті сальдований фінансовий результат від звичайної діяльності
до оподаткування за підсумками 2009 р. за оперативними даними становив 115,1
млн грн збитку. На жаль, збитковими залишаються підприємства промисловості,
суб’єкти, які здійснюють операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом,
надають послуги підприємцям, з надання комунальних та індивідуальних послуг^
здійснення діяльності у сфері культури та спорту, а також підприємства
готельно-ресторанного господарства.

admin