Укладіть третейське застереження, перш ніж укласти угоду позики, купівлі-продажу

Третейський суд у сфері правозахисту відіграє роль альтернативного виду захисту прав громадян. Законом України “Про третейські суди” від 18.03. 2004 чітко визначено механізми створення, мету та повноваження третейських судів. У Європі та США 60—80 % цивільних справ розглядають третейські суди. Як зауважив Василь Готра , в Україні повноваження третейських судів то розширюються, то звужуються: так, у 2004—2005 рр.рішенням Конституційного суду їм надані повноваження загальних судів з отриманням виконавчих листів, відкриттям виконавчих проваджень на підставі судової ухвали та їх наступним виконанням, у 2008 році Конституційним судом вони трохи звужені — на рішення Третейського суду треба було видавати виконавчий лист судами загальної юрисдикції, на сьогодні рішення третейського суду є загальнообов’язковими до виконання. Від 3.03.2009 відмінено розгляд майнових та земельних спорів, питань спадщини. З огляду на те, що за кордоном спори такого характеру розглядаються, не виключено, що і наші третейські суди до них повернуться, вважає Василь Готра. Крім цього, згідно з Законом, третейські суди не розглядають також трудові, сімейні спори (окрім шлюбних контрактів, де можна внести третейське застереження), де однією зі сторін виступає орган державної влади, а також державні таємниці, скасування нормативних актів, законів, рішень тощо. До 11 грудня 2008 року Ужгород залишався останнім обласним містом, де не було третейського суду.

Одною з головних переваг третейського суду, безсумнівно, є терміни розгляду справ будь-якої складності, а це від 5 днів до 2 місяців. Крім того, рішення третейського суду є обов’язковим і не оскаржується. Тобто сторонам не доведеться вести тривалі судові тяжби в кількох судових інстанціях, а йдучи до третейського суду, вони готові отримати остаточне рішення. Практика свідчить, що 90 % рішень третейського суду виконується добровільно, тільки у 10 % люди зверталися за виконавчими листами. З огляду на те, що через перенавантаженість суди першої інстанції вже з наступного року розглядатимуть справи не рік-два, а до п’яти років, переваги третейських судів очевидні.

Третейський суд позбавлений багатьох процесуальних формальностей. Відповідно до закордонного досвіду третейський розгляд, як правило, здійснюється за одне засідання, по більшості спорів сторони мають можливість самостійно обрати собі суддів (арбітрів), вирішити справу мирно. Станом на жовтень 2009 року Третейський суд м. Ужгорода розглянув близько 300 справ. “Йому віддають перевагу банківські установи в разі потреби вирішення спору, є банки, які у договорі завжди закладають третейське застереження”, ­- каже Василь Готра. Він радить, перш ніж укласти угоду (позики, купівлі-продажу тощо) укласти третейське застереження. Вартість позовної заяви становить процент від суми позову, а це дешевше, ніж розглядати такі ж справи у державній інстанції. На Закарпатті офіційно інснують ще три третейські суди, хоча невідомо, чи вони працюють. Позивачі, звертаючись до третейського суду, за взаємною угодою обирають собі арбітрів (одного або трьох, по одному від кожної зі сторіи і плюс третього за призначенням голови третейського суду). Можливість особисто обирати арбітрів, місце розгляду спору обумовлює максимальну об ‘єктивність і неупередженість у розгляді справи. Ухвала суду набуває чинності з моменту її оголошення і, як уже сказано, не оскаржується. Третейські суди діють виключно на підставі Закону України “Про третейські суди” і підпорядкуванню згори, в т. ч. Мін’юсту, не підлягають.

admin