Три закарпатські акціонерні товариства залишилися без своїх випусків акцій

ВАТ “Перечинське деревообробне підприємство” ( вул. Промислова, 7, смт.Перечин, Закарпатська обл.^ код за ЄДРПОУ 01032249),
розмір статутного капіталу становить 18 236 грн (вісімнадцять тисяч
двісті тридцять шість гривень), кількість акцій – 36 472 (тридцять
шість тисяч чотириста сімдесят дві штуки) простих іменних, номінальна
вартість – 0,50 грн (п’ятдесят копійок), форма випуску – документарна.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 12.05.1999р. № 33/07/1/99,
видане Закарпатським територіальним управлінням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність
– розпорядження № 06-ЗК-С-А від 30.09.2009р.^

ВАТ “Хустський ОРПК” (вул. Тімірязева, 37, м. Хуст, Закарпатська обл., код за ЄДРПОУ 05378900),
розмір статутного капіталу становить 124 230 грн (сто двадцять чотири
тисячі двісті тридцять гривень), кількість акцій – 496 920 (чотириста
дев’яносто шість тисяч дев’ятсот двадцять штук) простих іменних,
номінальна вартість – 0,25 грн (двадцять п’ять копійок), форма випуску
– документарна. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 04.12.2000р.
№ 74/07/1/00, видане Закарпатським територіальним управлінням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило
чинність – розпорядження № 07-ЗК-С-А від 30.09.2009р.^

Закрите акціонерне товариство “Елам” (код за ЄДРПОУ 22080264^ п/і 90000, Закарпатська область, смт. Міжгір’я вул. Промислова, 3),
розмір статутного капіталу становить 358 800 грн (триста п’ятдесят
вісім тисяч вісімсот гривень), кількість акцій – 2 000 (дві тисячі
штук) простих іменних, номінальна вартість – 179,40 грн (сто сімдесят
дев’ять гривень сорок копійок), форма випуску – документарна. Свідоцтво
про реєстрацію випуску акцій від 30.09.1999р. № 63/07/1/99, видане
Закарпатським територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність –
розпорядження № 08-ЗК-С-А від 30.09.2009р.

Сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

admin