Ющенко офіційно дав старт виборам президента

Президент Віктор Ющенко видав указ про забезпечення проведення в Україні чесних президентських виборів та офіційно дав старт виборчій кампанії.

Своє бачення виборчої кампанії глава держави виклав в указі “Про забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України, прозорості та відкритості виборчого процесу на чергових виборах президента України” від 16 жовтня оприлюднено у понеділок, 19 жовтня.

Ющенко зокрема доручив центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування (в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади), їх посадовим і службовим особам відповідно до визначених Конституцією та законами України повноважень з метою створення належних умов для проведення 17 січня 2010 року демократичних, вільних і прозорих чергових виборів президента забезпечувати:

– недопущення під час підготовки та проведення виборів будь-якого незаконного втручання у виборчий процес, проявів адміністративного тиску, упередженого ставлення до кандидатів на посаду президента, до політичних партій, виборчих блоків політичних партій, які висунули кандидатів на цю посаду (далі – партії (блоки) – суб`єкти виборчого процесу), використання посадовими і службовими особами органів виконавчої влади службового становища, службових приміщень, транспорту, засобів зв`язку для підтримки окремих кандидатів на посаду президента України, партій (блоків) – суб`єктів виборчого процесу, їх уповноважених представників, довірених осіб, офіційних спостерігачів^

– створення в порядку, визначеному законом України “Про вибори президента”, належних умов для здійснення виборчими комісіями їхніх повноважень, зокрема, шляхом забезпечення за участю органів місцевого самоврядування виборчих комісій необхідними приміщеннями відповідно до визначених нормативів, транспортними засобами, засобами зв`язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою згідно з нормами, переліком і вимогами, встановленими Центральною виборчою комісією, забезпечення охорони приміщень виборчих комісій, виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації^

– рівні умови для роботи засобів масової інформації з метою об`єктивного висвітлення в установленому порядку ходу виборчого процесу, надання органами виконавчої влади, їх посадовими і службовими особами в межах своїх повноважень представникам засобів масової інформації необхідних відомостей щодо підготовки та проведення виборів^

– створення належних умов для реалізації громадянами виборчих прав, вільного волевиявлення під час голосування, в тому числі громадянами з обмеженими можливостями до пересування та громадянами з вадами зору, забезпечивши їм, зокрема, безперешкодний доступ до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, до інформації з передвиборної агітації, у тому числі шляхом адаптації відповідних телепрограм до потреб таких людей (використання сурдоперекладів, титрування тощо)^

– ужити передбачених законом “Про вибори президента України!” заходів із забезпечення уточнення попередніх списків виборців, зокрема, шляхом своєчасного подання органам ведення Державного реєстру виборців визначених законом відомостей^

– забезпечити відведення місць та обладнання у визначений законом “Про вибори президента України» строк стендів, дощок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації, не допускати розміщення друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, політичної реклами та повідомлень про перебіг виборчого процесу на пам`ятках архітектури, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.

Міністерство фінансів Ющенко зобов’язав забезпечити фінансування у визначені законом строки та в повному обсязі видатків із державного бюджету на підготовку і проведення чергових виборів глави держави.

Разом із Головним контрольно-ревізійним управлінням України та ЦВК Мінфін має встановити контроль за правильним та цільовим використанням коштів держбюджету, що виділяються на підготовку та проведення чергових виборів президента.

Міністерство закордонних справ разом із ЦВК має вжити необхідних заходів щодо забезпечення участі офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій для ведення спостереження за ходом виборчого процесу, щодо сприяння у здійсненні ними їх повноважень.

Міністерства юстиції,
освіти і науки, культури і туризм, Державний комітет телебачення та радіомовлення України, Рада міністрів Криму, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації разом із ЦВК в межах визначених повноважень повинні забезпечити сприяння громадським організаціям, статутна діяльність яких пов`язана з питаннями виборчого процесу та спостереження за ним, у реалізації заходів, спрямованих на здійснення громадського контролю за додержанням виборчих прав громадян та моніторингу ходу виборчого процесу під час проведення чергових виборів президента України^ а також передбачити та забезпечити проведення інформаційних заходів з питань застосування виборчого законодавства та підвищення політичної культури громадян, ознайомлення громадян з порядком голосування на виборах.

Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України, Раді міністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській міськдержадміністраціям президент доручив у межах визначених повноважень ужити заходів із забезпечення належного громадського порядку та безпеки протягом виборчого процесу, в тому числі у день голосування та дні встановлення результатів виборів.

Нагадаємо, 19 жовтня в Україні офіційно стартувала кампанія з виборів президента.

З 20 жовтня по 6 листопада пройде висування кандидатів на найвищу державну посаду, реєстрація кандидатів триватиме до 13 листопада.

Голосування на президентських виборах відбудеться 17 січня 2010 року.

admin