Керівництво УжНУ стверджує, що університетські скаржники в МОУ насправді ведуть до міжетнічного протистояння на Закарпатті

Відповідно до Протоколу ХІІ засідання Українсько-Угорської комісії з
питань забезпечення прав національних меншин від 26.09.2003 р.
Ужгородський національний університет звернувся до МОН України з
проханням додатково виділити місця державного замовлення зі
спеціальності “історія” для випускників шкіл з угорською мовою навчання
(лист від 19.11.2003 р. № 5/1454), що дало б можливість відкрити
кафедру історії Угорщини. Таким чином, в 2004 році Міністерством освіти
і науки України було збільшено обсяг державного замовлення на 20 місць.
Це відображено в обсягах державного замовлення 2003 та 2004 років.

Листом від 17.06.2008 р. № 01-19/152Ф Управління освіти і науки
Закарпатської ОДА просило УжНУ звернутися з клопотанням до Міністерства
освіти і науки України щодо виділення 10 додаткових місць державного
замовлення зі спеціальності “математика” та 10 додаткових місць
державного замовлення зі спеціальності “фізика” в межах діючих ліцензій
для підготовки випускників шкіл з угорською мовою навчання.

Університет звернувся з відповідним клопотанням (лист від 19.06.2008
р. № 01-10/1127) до Міністерства освіти і науки на підставі чого
Міністерством освіти і науки України на 2008 р. було збільшено обсяги
прийому зі спеціальності “математика” на 10 місць державного замовлення
та зі спеціальності “фізика” на 10 місць, тобто з 70 місць (за даними
прийому 2007 р.) на 80 місць державного замовлення для спеціальності
“математика” та з 60 місць (за даними прийому 2007 р.) на 70 місць
державного замовлення для спеціальності “фізика”.

Це відображено в обсягах державного замовлення 2007 та 2008 років.

На підставі рішення Вченої ради історичного факультету (витяг з
протоколу № 4 від 10.03.2003р.) та клопотання в.о. декана історичного
факультету доцента Фенича В.І. Вченою Радою УжНУ було прийнято рішення
про створення кафедри історії Угорщини та європейської інтеграції
(витяг з протоколу № 3 від 24.03.2005 р.), яке було введено в дію
наказом ректора № 4/01-03 від 19.04.2005 р.

Відповідно до рішення Вченої ради УжНУ від 19.06.2008 р. (протокол № 6)
наказом від 20.06.2008 р. № 93/01-03 було створено
гуманітарно-природничий факультет з угорською мовою навчання фахових
дисциплін, а відповідно до рішення Вченої ради УжНУ від 29.08.2008 р.
(протокол № 7), наказом від 03.09.2008 р. № 106/01-03 на вказаному
факультеті було відкрито кафедру фізико-математичних дисциплін.

Таким чином, університет забезпечив виконання заходів, що
передбачені в Протоколах ХІІ-ХІІІ засідання Українсько-Угорської
комісії з питань забезпечення прав національних меншин та умови
Договорів про співпрацю між УжНУ та Демократичною спілкою угорців
України від 11.05.2005 р. та від 10.04.2007 р. № 6.

Слід зазначити, що відповідно до п.12 Плану Заходів з реалізації
положень протоколу ХІІІ засідання Українсько-Угорської комісії
Міністерство освіти та науки України щороку зобов’язане забезпечувати
державне замовлення з вищевказаних спеціальностей, відповідно до
Договорів про співпрацю між УжНУ та Демократичною спілкою угорців
України.

Питання про виконання Плану Заходів з реалізації положень протоколів
ХІІ, ХІІІ, XIV засідань Українсько-Угорської комісії постійно
знаходяться на контролі Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти
і науки Україні та Закарпатської обласної державної адміністрації.

Про це свідчать лист Закарпатської обласної державної адміністрації
№ 3890/0603 від 26.03.2008 р. та листи Департаменту вищої освіти
Міністерства освіти і науки України від 09.04.2008 р. № 4.3.-20/1018 та
від 20.10.2008 р. № 4.3.-20/4070 про надання університетом інформації
щодо виконання Плану Заходів з реалізації положень протоколів засідань
Українсько-Угорської комісії.

У липні 2009 року доц. Фенич В.І., декан історичного факультету
УжНУ, та проф. Офіцинський Р.А. звернулися з заявою у Приймальну
комісію УжНУ та аналогічною скаргою в МОН, в якій ставлять під сумнів
правомірність набору на навчання випускників угорськомовних шкіл за
окремим конкурсом та правомірність розподілу місць державного
замовлення між факультетами за напрямками “історія”, “математика” і
“фізика”. Тим самим ставляться під сумнів рішення ХІІ-ХІV засідань
Українсько-Угорської комісії та можливість їх подальшого виконання
Ужгородським національним університетом. Більше того, статті п.Фенича В.І., п.Офіцинського Р.А. та інших авторів в деяких місцевих ЗМІ
сприяють розпалюванню міжетнічної ворожнечі, а також можуть призвести
до між
етнічного протистояння на Закарпатті та міждержавного конфлікту.

Вищезазначені факти наведено у відповідних зверненнях до Державного
комітету України у справах національностей та релігій, до Міністерства
освіти і науки України, Закарпатської обласної ради та обласної
державної адміністрації, Посольства України в Угорщині, Представництва
МЗС України в м. Ужгороді, тощо.

Голова Приймальної комісії Ужгородського національного університету, Ректор проф. Вегеш М.М.

Заступник голови Приймальної комісії Ужгородського національного університету, Проректор проф. Сливка О.Г.

Відповідальний секретар Приймальної комісії, Ужгородського національного університету, доц. Бєлов Д.М.

admin