За 4 місяці платникам відшкодовано майже 103 млн. грн. ПДВ

За січень-квітень 2009 року фактично відшкодовано податку на додану
вартість у сумі 102,7 млн. грн., в тому числі: 96,8 млн. грн. – на
поточні рахунки платників в установі банку, що на 14,7 млн.грн., або на
17,9% більше, ніж за відповідний період минулого року.

За структурою повернутих сум податку на додану вартість найбільшу
питому вагу у загальному обсязі фактично відшкодованого ПДВ, а саме
76,5% склала сума по суб’єктах зовнішньоекономічної
діяльності-виробниках.

Разом з тим, проводиться робота, спрямована на виявлення незаконних
схем формування бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
За результатами проведених перевірок встановлено, що ряд суб’єктів
господарювання задіяні у схемах господарських операцій з фіктивними
контрагентами. Сума упередженого незаконного відшкодування ПДВ з
бюджету за січень-квітень 2009 року складає 19,2 млн.грн., тобто
працівниками податкової служби області за результатами проведених
заходів упереджено кожну шосту гривню від заявленого до відшкодування
ПДВ у поточному році.

Також запроваджена у минулому році електронна система контролю за
повнотою нарахування та правомірністю заявленого до відшкодування ПДВ
дала змогу фахівцям податкової служби встановити дієвий контроль за
діяльністю суб’єктів господарювання, які використовують схеми ухилення
від оподаткування, та здійснювати відповідне реагування^ підвищити
ефективність опрацювання розшифровок податкових зобов’язань та
податкового кредиту з ПДВ у розрізі контрагентів щодо ліквідації схем
крадіжок ПДВ з використанням податкових „ям”. Так, за результатами
опрацювання розшифровок податкових зобов’язань та податкового кредиту у
січні-квітні 2009 року донараховано 300тис.грн. податку на додану
вартість.

ДПА в Закарпатській області

admin