Україна має виставити рахунок Румунії за забруднену Тису

Про це Гриценко заявив на прес-конференцiї в Кiровоградi, коментуючи
викид у води Тиси важких металiв, що стався внаслiдок прориву напiрного
трубопроводу на станцiї очищення шламових вод у Румунiї.

“Якщо Румунiя вiдмовиться покрити завданi її пiдприємством збитки,
Україна має звертатися до Мiжнародного суду”, – вважає Гриценко. Вiн
наголосив: “Ми маємо захищати свiй iнтерес i не дозволяти
безвiдповiдально забруднювати нашi рiчки та водоймища”.

За його словами, вiд забруднення рiчок румунською стороною Україна
страждає не вперше. “У нашi рiчки щорiчно потрапляють шкiдливi
речовини. I Румунiя жодного разу не компенсувала збиткiв, якi завдавала
нам. Такого бiльше допускати не можна”, – зазначив голова Комiтету ВР
iз нацбезпеки.

Народний депутат також вважає, що Кабмiн має невiдкладно створити
робочу групу пiд егiдою Мiнiстерства надзвичайних ситуацiй iз
залученням мiсцевої влади захiдних регiонiв, державних комiтетiв
водного та лiсового господарств, Мiнiстерства охорони здоров’я i МВС
для того, щоб оцiнити ступiнь забруднення в рiчцi Тиса та ступiнь
небезпеки.

IНТЕРФАКС-УКРАЇНА

admin