У минулому році зросла кількість травмованих на підприємствах соціально-культурної сфери

Найбільш травмонебезпечні галузі промисловості регіону
лісозаготівельна та деревообробна у 2008 році знизили рівень загального
травматизму відповідно з 9 до 5 та з 25 до 21 випадків. Більше, ніж
наполовину зменшилася й кількість нещасних випадків зі смертельним
наслідком – відповідно 7 проти 15. Смертельний травматизм
зареєстровано на підприємствах автотранспорту (3), гірничорудної
промисловості (1), соціально-культурної сфери (1), будівництва (1),
зв’язку(1). З метою попередження виробничого травматизму та підвищення рівня
промислової безпеки Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по
Закарпатській області у 2008 році 47 комплексних перевірок, 3189
оперативних та 52 цільових обстеження. Було призупинено 3018 об’єктів
та виконання робіт, що загрожували життю та здоров’ю працівників. За
порушення вимог чинного законодавства з охорони праці та промислової
безпеки до адміністративної відповідальності притягнуто 1646
працівників підприємств, установ та організацій ( з них 909 –
керівників). Основними причинами смертельного виробничого травматизму
у 2008 році були організаційні, лише один випадок зі смертельним
наслідком стався з технічних причин. Основними подіями, що призвели до загибелі працівників, були дорожньо-транспортні пригоди та падіння з висоти. З метою реалізації заходів зі зниження рівня виробничого травматизму
та професійної захворюваності працівників, створення належних,
безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та
організаціях територіальним управлінням розроблена і схвалена
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 8 грудня 200
року Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого
середовища на 2008-2011 роки умов. Основними її завданнями є: усунення небезпечних та шкідливих
факторів на виробництві^ створення необхідної бази робіт та об’єктів
підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об’єктів^ забезпечення
нормативно-правовими законодавчими актами з охорони праці.


Прес-служба Теруправління Держгірпромнагляду України по Закарпатській області

admin