На території області діє Програма моніторингу довкілля на 2009-2013 роки

За словами начальника Державного управління охорони навколишнього
природного середовища в Закарпатській області Андрія Погорєлова,
програма, перш за все, забезпечує захист життєво важливих екологічних
інтересів населення області, а також прогнозування та відвернення
кризових змін стану довкілля на території краю.

Фінансування робіт зі створення та функціонування системи
моніторингу та її складових частин здійснюється за кошти державного і
місцевих бюджетів, а також за рахунок інноваційних фондів у межах
коштів, передбачених на природоохоронні заходи, міжнародних грантів та
з інших джерел фінансування.

Згідно з Програмою, суб’єкти моніторингу довкілля – а це 17 обласних
структур краю – кожен у своєму напрямку готують відповідну інформацію,
а держуправління охорони природи усе це збирає та аналізує. Результати
спостережень за станом складових довкілля узагальнюються у аналітичні
матеріали, котрі забезпечують інформаційні потреби громадян та органів
виконавчої влади з метою мінімізації впливу на природні екосистеми.

Прес-служба Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області

admin