Різак вимагає від України 100 тис. грн. за незаконне засудження

Заявник вимагає від України відшкодування у розмірі 100 000 (сто тисяч)
гривень за незаконне засудження та поширення з приводу цього засудження
негативної інформації серед невизначеного кола осіб, що спричинило
шкоду діловій репутації, честі та гідності заявника. Крім того, І.
Різак вимагає від України відшкодування витрат на правову допомогу,
пов’язану із розглядом справи в національних судових інстанціях та в
Європейському суді. Про це повідомив власкор ZAXID.NET в Ужгороді.

У тексті заяви сказано, що кримінальне провадження у справі щодо
обвинувачення Івана Різака на всіх стадіях досудового слідства та суду
засвідчує про порушення норм національного та міжнародного
законодавства. Зокрема, кваліфікація дій І.Різака як злочинних – не
відповідає національному закону та міжнародному праву. Також у заяві
йдеться, що при здійсненні правосуддя, судді вирішували кримінальну
справу в порушення вимог закону, а органи дізнання не вжили
передбачених кримінальним законом заходів для повного та об’єктивного
дослідження обставин справи і спрямували слідство лише на створення
штучних доказів.

У заяві також зазначено, що вирок ґрунтується на припущеннях та
доказах, одержаних незаконним шляхом. Справу порушено без законних
приводів і підстав. Також органи слідства не мали та не мають жодних
фактичних даних, які б можна було кваліфікувати як використання
І.Різаком службових повноважень для організації масових заворушень у м.
Свалява.

ЗІК

admin